Brenda Klep, actuaris

"Met de uitkomsten van mijn werk wordt echt iets gedaan."​

​‘Ik vind het interessant om met cijfers te spelen; een handige eigenschap voor een actuaris. Zo maak ik prognoses van bestaande portefeuilles en van onlangs afgesloten producten wat betreft hun winstgevendheid. Die cijfers, inclusief toelichting, verwerk ik in rapportages.’

 ‘Mijn baan geeft me veel voldoening, omdat er met de uitkomsten van mijn werk echt iets wordt gedaan. Voorbeeld: uit een maandrapportage bleek dat een product verliesgevend was. Een aantal zaken rondom dit product is vervolgens veranderd en het product zelf wordt nu scherper bewaakt.’

‘Als actuaris beperk je je niet tot het opstellen van rapportages, je moet er ook advies over uitbrengen. Dat maakt mijn beroep zo spannend. Uiteindelijk wil ik graag leidinggeven op mijn vakgebied. Mensen verwachten zoiets niet altijd van een 29-jarige vrouw. Maar als ik ze vertel over de fascinatie voor mijn werk, dan begrijpen ze het wel.’