Omar Dogan. 7 jaar geleden begonnen. Zijn bakkerij groeit en heeft al vier mensen in dienst. Omar is ambitieus en vraagt veel van zijn medewerkers. Hoe zorgen we dat ze veilig blijven werken? Met die vraag houden we ons bij Achmea bezig. Dat doen we voor 45.000 Nederlandse bedrijven, van multinationals tot bakkers. We brengen de risico’s per branche in kaart. Adviseren over preventie. Begeleiden werkgevers en werknemers bij het creëren van een veilige, gezonde werkomgeving. Het is mooi werk, in het belang van heel veel bedrijven en mensen. Een flinke verantwoordelijkheid dus. Kunnen we die ook aan jou toevertrouwen?

Een prettige samenleving is een groot goed voor Achmea. En prettig betekent ook veilig. Alleen: onderzoek toont aan dat een groot deel van de Nederlanders ontevreden is over de veiligheid van de eigen omgeving. Hoe los je dat probleem op?

 

Leefomgeving

Werk je bij een van onze merken, dan zoek je manieren om het veiligheidsgevoel te vergroten. Een voorbeeld is het project Onze Buurt Veilig, dat op initiatief van Interpolis, de Rabobank, de politie en gemeente plaatsvindt in wijken in Tilburg. Buurtbewoners en ondernemers kunnen op onzebuurtveilig.nl aangeven welke plekken ze onveilig vinden en hoe ze dit opgelost willen zien. Interpolis en de andere partijen vertalen deze input in concrete maatregelen.

Werkomgeving

Je kunt je niet alleen inzetten voor een veilige leefomgeving, maar ook voor een veilige werkomgeving. Jaarlijks belanden 84.000 werknemers op de Eerste Hulp door een ongeval op het werk (stichting Consument en Veiligheid). Werknemers focussen zich vaak dusdanig op het afleveren van goed werk dat aandacht voor veiligheid het onderspit delft. Ook slijten onveilige gewoonten in en worden medewerkers op den duur gemakzuchtig.

Veiligheidsbewustzijn

Een van onze doelen is het bevorderen van het veiligheidsbewustzijn onder werkgevers en werknemers. Via de online game De Doeners brachten we eerder het belang van veiligheid op de werkvloer onder de aandacht en deelden we kennis en inzichten over veilig werken. Daarnaast spoort arbodienst Achmea Vitale werknemers aan om alert te zijn en geen onnodige risico’s te nemen. Belangrijk is verder dat werkgevers worden aangemoedigd om in hun organisatie de veiligheidscultuur te stimuleren.

Lees​ meer over veiligheid​ op onze corporate website.