Kwaliteitsadviseur Zorginkoop langdurige zorg - Leusden

Wil jij je inzetten voor de kwaliteit van de langdurige zorg in Nederland? Heb jij kennis en ervaring in de (langdurige) zorg? Bruis je van ideeën en visie? Wil je graag impact hebben en het verschil maken voor mensen die zorg nodig hebben bij het grootste zorgkantoor van Nederland? En wil je graag meewerken aan goede kwalitatieve zorg die aansluit bij de wijze waarop klanten hun leven willen leiden? Dan is dit deze functie voor jou!

Vakgebied: Zorginkoop

Locatie: Leusden

Ervaring: Medior

Opleidingsniveau: WO

esther.rutters@achmea.nl
Solliciteer Print vacature

De functie

Wat ga je doen?
Als kwaliteitsadviseur werk je samen met professionals in het team Strategie & Analyse en in nauwe samenwerking met de zorginkopers. Je draagt vanuit je eigen specifieke zorginhoudelijke kennis over het brede veld van de langdurige zorg bij aan het ontwikkelen van beleid van Zilveren Kruis Zorgkantoor, dat waarde toevoegt voor onze klanten. Als kwaliteitsadviseur ben je de verbindende schakel tussen de klant, het veld van zorgaanbieders en Zilveren Kruis Zorgkantoor.

Je gaat ons helpen om de continuïteit, kwaliteit en veiligheid in het zorgaanbod voor klanten in de Wlz te borgen vanuit jouw specifieke kennis van zorg. Het lukt je om complexe vraagstukken terug te brengen tot een praktische oplossing. Een onderdeel van je werkzaamheden is het voeren van gesprekken met relevante stakeholders (als diverse brancheorganisaties, patiëntenorganisaties, ZN, VWS, NZa) en deelname aan relevante landelijke overleggen. Daarnaast voer je gesprekken met zorgaanbieders, professionals en cliënten. De gesprekken in het veld met stakeholders en jouw vakkennis, vormen de basis voor jouw zorginhoudelijke advisering van ons inkoopbeleid en het beleid om de kwaliteit van de langdurige zorg verder te verbeteren.

Je doet voorstellen voor de strategie, beleid en plannen met als doel het verbeteren van de kwaliteit van zorg en meer specifiek de kwaliteit van leven van klanten in de Wlz. Daarbij zorg je voor draagvlak bij interne en externe stakeholders. Je adviseert, verbindt en beïnvloedt (beleidsbepalende) interne en externe stakeholders om in gezamenlijkheid geformuleerde kwaliteitsbeleidsdoelstellingen te bereiken. Je oefent waar nodig invloed uit op de veranderende wet- en regelgeving en zet deze om naar kansen voor de klant, de zorgaanbieder en Zorginkoop.

Je vertegenwoordigt Zilveren Kruis Zorgkantoor op het eigen vakgebied richting relevante stakeholders (koepels en branche organisaties, (lokale) overheden, maatschappelijke organisaties, relevante netwerken, klanten- en patiëntenverenigingen).

Je voert alleen of samen met de zorginkoper gesprekken over kwaliteit met onder meer bestuurders,  kwaliteitsmedewerkers, cliënten en cliëntenraden. Daarnaast adviseer je over inhoudelijke casuïstiek, ook op klantniveau. Je zorgt voor een goede aansluiting en afstemming met andere afdelingen binnen Zorginkoop Langdurige zorg en Operations/klantcontact.

Het profiel

Wie zoeken wij?
Als Kwaliteitsadviseur Zorginkoop langdurige zorg heb je een belangrijke rol. Je bent bezig om complexe veranderingsvraagstukken binnen het dossier kwaliteit op te lossen. Het geeft je energie als je een visie ontwikkelt én deze tegelijkertijd kunt vertalen naar praktisch uitvoerbaar (kwaliteits)beleid. Je doet dit samen met je collega’s, andere zorgkantoren, stakeholders en veldpartijen. Het is voor jou de uitdaging om belangen samen te brengen en verbindend te zijn. Met als doel goede zorg aan mensen die aangewezen zijn op langdurige  zorg. Er verandert veel in de Wlz en de veranderingen gaan snel. Jij hebt een groot aanpassingsvermogen en denkt continu in oplossingen. Je kunt verandering en vernieuwing voor het voetlicht brengen en je gaat weerstand niet uit de weg. Samen met collega’s voer je gesprekken met zorgaanbieders en faciliteer je bij het realiseren van merkbare kwaliteitsverbeteringen voor de klant.
 
Je bent overtuigend en schrijft makkelijk
We verwachten dat je niet alleen verstand hebt van zorg en kwaliteit, maar ook dat jij op een soepele, creatieve en tegelijkertijd zakelijke manier kunt omgaan met de context van kwaliteitsvraagstukken en passende zorg voor klanten. Je schakelt makkelijk tussen de praktijk van zorgaanbieders, de gewenste kwaliteitsverbetering en de zoektocht naar een goede afstemming in de keten. Wij zoeken iemand die samen met ons de best passende zorg voor mensen in de Wlz wil realiseren. En zorgt voor gedragen en duidelijk beschreven kwaliteitsbeleid.

Je bent analytisch sterk
Binnen Zilveren Kruis Zorgkantoor werken we fact-based: wij weten waar we het over hebben. Als kwaliteitsadviseur Zorginkoop analyseer je samen met het team de mogelijkheden om de kwaliteit van zorg te verbeteren. Dit betekent dat je betekenis kunt geven aan data om er de juiste conclusies voor kwaliteitsbeleid aan te verbinden. In deze functie bepaal je daarnaast de consequenties van wijzigingen in regelgeving voor kwaliteitsbeleid en uitvoering. Naast de impactduiding voor zorgaanbieders zijn oog voor details en praktische uitvoering hierbij van belang.

Je gaat een gesprek met klanten niet uit de weg
Zij vertellen ons namelijk graag wat ze vinden van de zorg en ondersteuning die zij krijgen. Zo houden ze ons scherp op waar het om gaat: dat klanten hun leven kunnen leiden zoals zij dat willen. Het is daarom van belang dat je toegankelijk bent en de taal van de klant kunt spreken. Wij nemen bij onze kwaliteitsbeleidskeuzes altijd de klant als uitgangspunt.

Je durft het gesprek aan te gaan over de kwaliteit in een zorginstelling
We gaan in dialoog met zorginstellingen over de kwaliteit die zij bieden. Op basis van de kwaliteitskaders voeren zorginkopers met ondersteuning van kwaliteitsadviseurs het gesprek over de huidige stand van zaken en de verbeterplannen die de zorginstelling heeft. In deze gesprekken met bestuurders en kwaliteitsverantwoordelijke ben jij een gelijkwaardige gesprekspartner. Je weet de juiste vragen te stellen en je kan een oordeel vormen over de verbeteropgave van de zorginstelling. Het is belangrijk dat jij je bewust bent van de rol die wij vervullen ten aanzien van de implementatie van de kwaliteitskaders: de keuzes die wij maken doen er toe voor klanten en voor zorgaanbieders. Je loopt graag voor de troepen uit en kunt inspireren. Je bent in staat om op een zelfstandige manier je functie uit te voeren en bent ook van toegevoegde waarde voor het team waar je onderdeel van uitmaakt. Bovenal ben je een ondernemend persoon, die niet afwacht en energie uitstraalt.

Jouw afdeling

Zilveren Kruis zorgkantoor staat voor zorg die past bij het leven dat klanten willen leiden
Het is onze missie om ervoor te zorgen dat onze klanten zoveel mogelijk hun leven leiden zoals zij dat het liefst willen. Met de beschikbare middelen zoeken wij voor en met klanten de beste oplossing. Wij kennen het zorgaanbod in de regio goed en vertellen klanten graag over de verschillende mogelijkheden. De zorg die wij inkopen stemmen we af met de zorgverzekeraar en gemeenten om ervoor te zorgen dat onze klanten zorg krijgen die goed bij hun wensen en behoeften past. En wij zorgen ervoor dat onze klanten eenvoudig en snel hun zorg kunnen regelen. Klanten kunnen altijd onze klantondersteuners bellen voor hulp daarbij. Zorgaanbieders willen we zo goed mogelijk faciliteren in het mogelijk maken van zorgoplossingen die optimaal aansluiten bij de behoefte van onze klanten. Dit doen we voor de gehandicaptenzorg (GZ), de ouderenzorg (V&V) en voor de geestelijke gezondheidszorg (GGZ).

Ons team bestaat uit vijf adviseurs Zorginkoop beleid, drie adviseurs Zorginkoop kwaliteit, één programmaleider en drie data analisten. Samen vormen wij het team Strategie & Analyse binnen het Zorgkantoor. Met de andere kwaliteitsadviseurs ben je gezamenlijk verantwoordelijk voor het  specifieke aandachtsgebied kwaliteit en werk je samen met de zorginkopers en andere aandachtsfunctionarissen voor de verschillende sectoren.

Wij bieden

Je kunt per direct starten in deze afwisselende baan in een moderne, enthousiaste organisatie met uitstekende arbeidsvoorwaarden. De salarisrange loopt van € 3.753,- tot € 5.224,- (bruto maandsalaris o.b.v. 36 uur per week excl. eindejaarsuitkering en vakantiegeld). Afhankelijk van de kennis en werkervaring die je meebrengt, word je ingeschaald. Het betreft een functie voor 36 uur (4x9 uur is een optie) per week met als standplaats Leusden/Apeldoorn.

Achmea werkt volgens het werkconcept ‘het Nieuwe Werken’ en het menselijk kapitaal vinden wij van groot belang. Dit betekent voor jou als nieuwe collega mogelijkheden tot plaats- en tijdonafhankelijk werken, persoonlijke ontwikkeling en opleidingsmogelijkheden. Tot slot willen we je laten weten dat er vanuit deze functie mooie doorgroeimogelijkheden bestaan naar andere functies binnen Zilveren Kruis.

Solliciteren en meer weten?

Voor meer informatie over de vacature kun je contact opnemen met Esther Rutters, recruiter op telefoonnummer 06 20431786 (per app/bellen/sms) of esther.rutters@achmea.nl. Of solliciteer direct via de “solliciteer” button op deze pagina! We ontvangen dan graag je cv en je overtuigende motivatie waaruit jouw affiniteit met deze functie blijkt. We vervolgen de procedure middels een sollicitatiegesprek, wanneer we enthousiast zijn over je cv en brief. Een online assessment en een pre employment screening zijn eveneens onderdeel van de selectie.
Solliciteer Print vacature