[0]

KennisWerkenBijAchmea

In een eerdere blog ('de goede nieuwe tijd') heb ik het al gehad over het bundelen van onze zorgactiviteiten in één divisie. Dit heeft ook gevolgen voor mijn afdeling, het kenniscentrum. Per 1 januari 2012 starten we met een nieuwe inrichting, waardoor enkele afdelingen en functies (van naam) wijzigen. Ook mijn functie krijgt dan een andere naam. Het kenniscentrum blijft onder dezelfde naam voortbestaan, maar is kennis nog langer het centrum?

Kenniswerkers
Het Kenniscentrum is een centrale stafafdeling die werkt voor de hele divisie Zorg & Gezondheid en bestaat uit verschillende afdelingen waar mensen vanuit diverse specialismen en achtergronden samenwerken. Zo werken er bij ons functioneel beheerders, software engineers, kwantitatief analisten, business analisten, applicatie analisten, zorgontwikkelingsmanagers, adviseurs zorginnovatie en risicoverevening en projectleider(s). Een diversiteit aan functies dus, maar het zijn wel allemaal kenniswerkers.
 
Van verdeelde naar gedeelde kennis
Een diversiteit aan kenniswerkers is mooi, maar het brengt ook een gevaar met zich mee. Kennis zit nogal snel verdeeld over de diverse functies. En als de kenniswerkers zelf ook nog eens over-in ons geval drie-verschillende locaties verspreid zitten, dan is het delen van kennis des te belangrijker. Dat hoef ik niemand uit te leggen. Ik hoor en lees bijna dagelijks kreten als “het draait allemaal om kennisdeling”. Maar waarom (b)lijkt kennisdeling in de praktijk toch vaak zo moeilijk?
 
Vermenigvuldigde kennis is macht
Volgens mij komt het omdat Kennisdeling door organisaties nog al te vaak (on)bewust gezien wordt in het kader van het aloude credo “kennis is macht”. Niet alleen het vergaren van kennis geeft organisaties macht, het onthouden van kennis aan anderen (concurrenten/klanten) geeft dit ook.
Een bekend Hindoestaans spreekwoord luidt: “Kennis is het enige wat zich vermenigvuldigt als je het deelt”. Organisaties die kennis als macht zien, proberen dan via kennisdeling door medewerkers alleen maar meer kennis (dus macht) op te bouwen. Maar het gevolg is dat de medewerkers van wie kennisdeling verwacht wordt, (vaak) volgens hetzelfde credo (‘kennis is macht’) handelen. Immers, uiteindelijk worden ze voor hun kennis beloond en niet voor het ‘delen’ ervan.
 
Ga en vermenigvuldig…....Uw inzicht!
Het credo ‘kennis is macht’ is niet meer van deze tijd. Internet en sociale media hebben dit credo voorgoed naar de digitale prullenmand verwezen. Kennis is geen doel (meer), maar een middel om tot inzicht te komen. Inzicht dat kan dienen om problemen op te lossen maar ook kan bijdragen aan het helpen realiseren van doelen en wensen van anderen. Niet de kennis(economie) maar inzicht en zingeving staan centraal. Alleen ego 'kent' kennis en kan vele redenen verzinnen deze niet te delen. Wie praat over inzicht deelt maar al te graag.
 
Deze tijd vraagt om een nieuwe manier van (samen)werken, gericht op het vermenigvuldigen van inzicht. Ik moet hierbij altijd denken aan een sprekend voorbeeld van Alan Mcsmith, onze wilderness guide in Botswana (zie ‘trainees zonder grenzen’ en zijn inspirerende TEDxAmsterdam Talk):
 
“Als je een euro hebt en je ruilt die euro met iemand anders, dan heb je elk één euro. Maar als je elk een idee hebt en dit met elkaar deelt, dan heb je elk twee ideeën.”  
 
En met inzichten is dit niet anders!
 

Open kennis(om)geving
Het mooie is dat het vermenigvuldigen van inzichten ons niet meer maar juist minder werk kost. Het enige dat we ervoor moeten doen is zowel onze inzichten als de kennis die ons tot deze inzichten geleid heeft, (open) beschikbaar stellen aan elkaar. Zo kunnen anderen niet alleen delen in onze inzichten maar ook zelf tot nieuwe inzichten komen.

‘Minder werk’ betekent niet dat het daarom ook eenvoudig is. De uitdaging zit in het creëren van een ‘open’ kennisomgeving. En dan heb ik het niet zozeer over een passende en goed functionerende ICT-infrastructuur, ook belangrijk, maar vooral over de cultuur en verleiding voor de nieuwe werkwijze.

Met enige plaatsvervangende trots kan ik zeggen dat het kenniscentrum onlangs deze uitdaging is aangegaan! Als een van de drie pilot afdelingen gaan we samen met de expertise van adviesbureau Alares bouwen aan een open kennisomgeving. Als projectleider vertel ik daar in een volgende blog graag meer over!

Voor nu: (alvast) fijne feestdagen en een gelukkig nieuwjaar vol met inzichten!

 

Met vermenigvuldigende groet,

Peter

Opmerkingen

Er zijn geen opmerkingen bij dit bericht.

Opmerking toevoegen

Titel


Hoofdtekst *


Bijlagen

CAPTCHA
Change the CAPTCHA codeSpeak the CAPTCHA code