[0]

GTST: Goede Tijden, Solidari-Tijden

Solidariteit, de basis van ons zorgstelsel, staat onder druk. De kosten in de zorg stijge​n sneller dan we willen en aankunnen. Afgelopen week heeft Roelof Konterman, voorzitter van de divisie Zorg & Gezondheid, een persbijeenkomst gehouden met journalisten van het Financieele Dagblad, Trouw​ en Skipr om uit te leggen wat de relatie is tussen solidariteit en een aantal zaken dat op dit moment speelt. 

Oproep tot solidariteit in de zorg
"Laten we met z’n allen zorgen dat het Hoofdlijnenakkoord overeind blijft, juist om zorg betaalbaar te houden." Dit zei Roelof afgelopen dinsdag 7 februari in Trouw. Roelof doelt hier op de gezamenlijke afspraken tussen overheid, ziekenhuizen, Zelfstandige Behandel Centra (ZBC) en zorgverzekeraars, vastgelegd in het Bestuurlijke Hoofdlijnenakkoord. Dit gezamenlijk akkoord heeft tot doel de betaalbaarheid van de zorg te garanderen met behoud van kwaliteit en toegang.

Relatie solidariteit en betaalbaarheid zorg
In de persbijeenkomst legde Roelof ook de relatie tussen solidariteit, betaalbaarheid van zorg in samenhang met het hoofdlijnenakkoord uit. Hij lichtte daarbij het standpunt van Achmea toe in de contractonderhandelingen die nu plaatsvinden met ziekenhuizen en Zelfstandig Behandelcentra over het contract voor 2012: “Als we zouden voldoen aan hun financiële eisen, dan zou de groei van de ziekenhuiszorg uitkomen op gemiddeld 9 à 10 procent. Voor iedere verzekerde betekent dat een prijsverhoging van ruim eenenzestig euro. En dan bedoel ik alleen voor dit jaar.”

Toegang tot de beste zorg voor iedereen
Dit staat haaks op het hoofdlijnenakkoord waarin alle partijen tekenden voor een maximale jaarlijkse groei van 2,5 procent om een stijging van zorgkosten tegen te gaan. Om niet alleen nu, maar ook in de toekomst, het voor iedereen mogelijk te maken om toegang te hebben tot de beste zorg voor een betaalbare premie, wil Achmea zich houden aan deze afspraak. Vandaar Roelofs oproep tot solidariteit.

Geef uw visie op betaalbaarheid van de zorg!
Minister Schippers heeft de Sociaal-Economische Raad (SER) advies gevraagd over de betaalbaarheid van de zorg en over de knelpunten op de arbeidsmarkt van de zorg. Het advies wordt voorbereid door de Commissie Sociale Zekerheid en Gezondheidszorg, die daartoe ook een online consultatie organiseert waardoor iedereen de gelegenheid krijgt om zijn mening te geven. 
 
Pieter Hasekamp, directeur Zorgverzekeraars Nederland en lid van de commissie Sociale Zekerheid en Gezondheidszorg van de SER, benadrukt het belang van de internetconsultatie:“Hoe houden we de gezondheidszorg betaalbaar? Dat is de grote vraag voor de toekomst. Het modale Nederlandse gezin betaalt nu, meestal zonder het te beseffen, zo’n 15.000 euro per jaar aan zorg. Als we niet willen dat straks nog twee keer zoveel wordt, zijn echte keuzes nodig, ik roep iedereen op om daarover mee te denken.” 

Dus, heb jij visie op deze problematiek? Doe dan mee aan de internetconsultatie van de Sociaal-Economische Raad (SER). Bekijk de video​ met de oproep van SER-voorzitter Alexander Rinnooy Kan en geef uw visie via www.ser.nl​. Meedoen kan tot en met 29 februari a.s.! 

Met solidaire groet,

Peter Creemers

P.S. Voor deze blog heb ik dankbaar gebruik gemaakt van ‘kant-en-klare’ stukken tekst uit interne nieuwsberichten van en geschreven door onze afdeling communicatie!

Opmerkingen

Er zijn geen opmerkingen bij dit bericht.

Opmerking toevoegen

Titel


Hoofdtekst *


Bijlagen

CAPTCHA
Change the CAPTCHA codeSpeak the CAPTCHA code