[0]

​Het Switcher-leven-gevoel?

Dit jaar zijn een miljoen Nederlanders van zorgverzekeraar veranderd, 6 procent van de verzekerden. Daarmee ligt het overstapcijfer hoger dan voorgaande jaren. Het goede nieuws voor mij is dat steeds meer verzekerden het gemakkelijk vinden om van zorgverzekering te wisselen. En hoewel ik voorstander van beweging in de zorgmarkt ben, vraag ik me af of deze beweging wel 'goed' is voor de zorgmarkt? 

Switchers 
Wat weten we eigenlijk over deze miljoen ‘switchers’? In de Zorgthermometer 2012​ stelt Vektis dat een paar kenmerken van die groep ‘switchers’ duidelijk zijn. Switchers:

​​- ​zijn jonger dan verzekerden die niet overstappen;
- behoren tot een hogere sociale klasse;
- zijn relatief hoogopgeleid;
- jonge gezinnen stappen relatief vaker over;
- relatief meer switchgedrag onder studenten en personen zonder
  betaald werk.

Beweging
Interessanter is de vraag wat deze mensen heeft bewogen om te switchen. Bij onderzoeksbureau Intomart GfK zien ze al jaren in hun switchmonitoren en andere onderzoeken onder zorgverzekerden dat premie de allerbelangrijkste drijfveer is om te switchen:  

“In 2010 speelde dit voor driekwart van de switchers een rol, en de financiële prikkel lijkt door de jaren heen alleen maar dominanter te worden als motief tot switchen. Vergoedingen en dekkingen volgen op de voet: voor zeven op de tien was dit een reden om over te stappen. Collectiviteitskorting is voor ruim de helft een argument. Ontevredenheid met de vorige verzekeraar speelt slechts op de achtergrond een rol, de dynamiek in de markt wordt echt vooral bepaald door premie en dekkingen.” (bron: zorgthermometer 2012 Vektis) 

​Deal or no deal

Switchers zijn dus vooral op zoek naar de beste deal. En (wij als) zorgverzekeraars doen daar graag aan mee, gegeven de vele kortingen en cadeautjes waarmee we handig inspelen op het switcher-leven-gevoel. Nu is het natuurlijk ook niet zo dat die één miljoen mensen allemaal bewust (zelf) geswitcht zijn. Zo is 68% van de verzekerden collectief verzekerd, vaak via hun werkgever. Veranderen van baan betekent dus vaak ook veranderen van zorgverzekeraar. Maar goed, het grootste voordeel van een werkgeverscollectiviteit is voor velen nog altijd de collectiviteitskorting. En zo is de (financiële prikkel) cirkel weer rond. 

Goed voor de zorgmarkt?
Overstappen loont, tenminste dat is wat de media ons doen geloven. Ik weet het zo nog niet. Zeker niet als financiële prikkels de belangrijkste drijfveer zijn. Uiteindelijk draait er altijd iemand anders op voor die kortingen. Bij collectiviteitskorting zijn dat de mensen (32%) die niet via een collectiviteit verzekerd zijn en bij kortingen/geschenken voor nieuwe klanten zijn dit de bestaande klanten, die trouwens ook opdraaien voor de goedkope(re) premies van de internetlabels​ die horen bij dezelfde zorgverzekeraar. En dat terwijl de basis van verzekeren juist solidariteit is? 

Solidariteitskorting
Met een zorgverzekering verzeker je jezelf tegen het financiële risico van hoge zorgkosten. Zolang je geen/nauwelijks zorgkosten maakt, gaat jouw bijdrage naar mensen die op dit moment wel hoge zorgkosten maken. Volgens gegevens​ van het ‘Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) worden 50 tot 75 procent van alle zorgkosten over het algemeen in de laatste vijf levensjaren gemaakt. De kans is groot dat dit ook voor jou geldt. En als je ‘geluk’ hebt, pas op je oude dag. Het komt er dus op neer dat je niet alleen solidair bent met je ‘oudere’ medemens, maar ook met jezelf in de toekomst. 

Nu wil ik niet beweren dat solidariteit de oplossing is voor de groeiende zorgkosten, maar het is ook niet de oorzaak ervan. Of je het nu wil (zien) of niet, de problemen in de zorg zijn van ons allemaal. Laten we dan ook stoppen met de korting op solidariteit. 

Met solidaire groet,

Peter Creemers

Opmerkingen

Interest in working within Achmea

Hallo Achmea,

With a recomendation from one Dutch person i was busy today checking your website.I didn't know where to send email that's why i am doing here.Tryed with  atwork@achmea.nl but it doesn't work.

First to introduce myself:

My name is Anita Miloshevska-van Oorschot.I am from Macedonia.
In the Netherlands since May 2011.Started school for learning Dutch in Oktober 2011
and at this moment i am on B1 level.By the end of 2012 i have to take the state exam
which is level B2 in Dutch(as i read the same like HBO)

My interest is in job offers that have something to do with medicine because of my background-Medical University(with one exam pending wich i plan to finish this year).

 
All what i want to know is how are the possibilities within your company.I would like also to get trainings,is that possible there,something like an interschip?
 I personaly enjoy chalenges and learning new things for me it is not a problem.

Thank you for your time.

Sincerely,
Anita Miloshevska-van Oorschot
 op 27-4-2012 15:20

Contact information recruiter Health Division

Dear Anita,

You can contact the recruiter of our health division joyce.harleman@achmea.nl

Good luck!

Peter
 op 27-4-2012 21:09

-

Hoi Peter,

Interessante zienswijze. Hoe zie je dit voor je in de praktijk realiteit worden?

Grt.
Rudolf
 op 3-5-2012 17:40

Antwoord

Het is eigenlijk eenvoudig: gewoon stoppen, maar zoals je al aangeeft zo 'gewoon' gaat dat niet in de praktijk. Ik denk dat we sowieso solidariteit op de publieke agenda moeten zetten/krijgen. Daarnaast nadenken over alternatieven voor in ieder geval de financiële kortingen, want een zorgverzekering behelst meer dan alleen maar het schuiven van geld...

Maar hoe concreet? Ga ik in ieder geval eens over doordenken...

Gr

Peter
 op 4-5-2012 17:25

-

Maar verwacht je dan ook dat we als consument niet meer speuren naar de goedkoopste verzekering? En hoe bereik je dit gedrag? Feitelijk zou dan iedere prijsdifferentiatie tussen verzekeraars zinloos worden.

Grt.
Rudolf
 op 7-5-2012 17:24

@rudolf

Beste Rudolf,

Uiteindelijk verwacht ik inderdaad dat de meeste verzekerden niet meer (louter) op prijs gaan kiezen, maar kiezen op basis van gezondheidswaarde. Gezondheidswaarde is de gezondheidsuitkomst gedeeld door de kosten van gezondheidszorg (Porter, zie in bijvoorbeeld artikel zorgvisie http://archief.zorgvisie.nl/zorgvisie/2011/01/07/nummer-1/Gezondheidswaarde-als-uitgangspunt.htm).

Hoe we dit (gedrag) bereiken? In ieder geval door transparanter naar verzekerden te zijn over onze rol, bijvoorbeeld het belang voor selectieve inkoop voor de verzekerde/patiënt. De voorwaarde om in te kopen op basis van gezondheidswaarde is inzicht in kwaliteit. En dat wordt dus erg belangrijk de komende jaren om samen aan te pakken.

En prijsdifferentiatie zou in dit licht juist wel èn pas echt zinvol zijn omdat het resultaat van een goed selectief inkoopbeleid (een hogere gezondheidswaarde) ook doorwerkt op de kosten en dat uit zich uiteindelijk in een lagere premie...

Gr

Peter
 op 9-5-2012 21:52

@rudolf

Beste Rudolf,

Uiteindelijk verwacht ik inderdaad dat de meeste verzekerden niet meer (louter) op prijs gaan kiezen, maar kiezen op basis van gezondheidswaarde. Gezondheidswaarde is de gezondheidsuitkomst gedeeld door de kosten van gezondheidszorg (Porter, zie in bijvoorbeeld artikel zorgvisie http://archief.zorgvisie.nl/zorgvisie/2011/01/07/nummer-1/Gezondheidswaarde-als-uitgangspunt.htm).

Hoe we dit (gedrag) bereiken? In ieder geval door transparanter naar verzekerden te zijn over onze rol, bijvoorbeeld het belang voor selectieve inkoop voor de verzekerde/patiënt. De voorwaarde om in te kopen op basis van gezondheidswaarde is inzicht in kwaliteit. En dat wordt dus erg belangrijk de komende jaren om samen aan te pakken.

En prijsdifferentiatie zou in dit licht juist wel èn pas echt zinvol zijn omdat het resultaat van een goed selectief inkoopbeleid (een hogere gezondheidswaarde) ook doorwerkt op de kosten en dat uit zich uiteindelijk in een lagere premie...

Gr

Peter
 op 9-5-2012 21:59

Opmerking toevoegen

Titel


Hoofdtekst *


Bijlagen

CAPTCHA
Change the CAPTCHA codeSpeak the CAPTCHA code