VERSCHIL IS ER NIET, DAT MOET JE MAKEN

Esther Verstraaten [44]
HR specialist

"Einstein en de Participatiewet"

​We kennen allemaal wel iemand in onze  directe omgeving waar “iets” mee is. Dat kan een lichamelijke of psychische ziekte zijn, een auditieve- of een visuele beperking,  iemand in een rolstoel of met een kruk etc.  We vinden het  heel normaal dat onze vrienden, kennissen, buren, verre bekenden  etc. voor wie dit opgaat alle dingen doen die wij ook doen. Waarom komen we  deze groep dan op de werkvloer, als directe collega’s, zo weinig tegen? Als je kijkt naar de instroom van mensen met een arbeidsbeperking dan zien we in organisaties niet een juiste afspiegeling van de maatschappij.

Met zijn allen (bonden, werkgevers en sociaal partners ) hebben we in het sociaal akkoord afgesproken dat er  125.000 extra banen komen, tot aan 2025,  voor mensen met een arbeidsbeperking. Daarvan 25.000 banen extra in de publieke sector en het bedrijfsleven gaat voor 100.000 extra banen.  De Participatiewet vervangt de Wet Sociale Werkvoorziening (WSW), de Wet Werk & Bijstand (WWB) en de Wet Werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten (Wajong). Het doel van deze wet is om zoveel mogelijk werknemers met een beperking aan het werk te laten gaan bij gewone werkgevers. Er worden verschillende maatregelen genomen om het in dienst nemen van deze groep te bevorderen. Uit diverse onderzoeken blijkt dat maken van dergelijke afspraken hard nodig is. Dit is een groep die niet makkelijk zelf aan de slag kan komen. Vreemd want als je deze medewerkers spreekt dan is de motivatie  en de wil om aan het werk te gaan bijzonder hoog. Niemand wil aan de zijlijn staan, iedereen wil meedoen.

In het kader van deze afspraken en in de aanloop naar 2025 ligt er  voor 2015 een mooie belofte  voor  Achmea.  De realisatie van de instroom van meer mensen met een arbeidsbeperking. Hierbij streven wij naar  inzetbaarheid op reguliere plaatsen. We gaan uit van talent en wat iemand toevoegt voor onze organisatie.  Gewoon waar het kan, speciaal waar het moet. Achmea streeft naar een inclusieve organisatie. Een werkomgeving waarin plek is voor iedereen, en waar mensen beoordeeld worden op hun kunnen.

“Everybody is a genius. But if you judge a fish by its ability to climb a tree, it will live its whole life believing that it is stupid”. (A. Einstein)

Einstein.jpg

Eigenlijk doen we niets anders dan dat we altijd al deden. Het binnenhalen van goede medewerkers. Het vergt hier en daar een iets andere aanpak en soms wat creativiteit. Laten we als uitgangspunt nemen dat we niet kijken naar de beperking maar naar wat iemand nog wel kan, en vragen wat iemand nodig heeft om bij ons aan het werk te kunnen.  Ik heb in het kader van de uitvoering van het beleid al vele mensen uit de doelgroep mogen spreken. Allemaal mensen die stuk voor stuk unieke kwaliteiten met zich meebrengen. Van al dit talent zit het grootste gedeelte thuis te wachten op een werkgever die een kans biedt om in te stromen, zodat zij kunnen laten zien wat ze in huis hebben. Ik hoop dat met het van kracht worden van de Participatiewet  vele werkgevers gaan inzien wat ze mislopen aan onbenut talent en zich gaan inspannen om hiernaar opzoek te gaan.


Hoe wij dat doen en wat daarbij komt kijken kan je lezen in de volgende blogs.

Opmerkingen

Er zijn geen opmerkingen bij dit bericht.

Opmerking toevoegen

Titel


Hoofdtekst *


Bijlagen

CAPTCHA
Change the CAPTCHA codeSpeak the CAPTCHA code