JE BENT ZELF HET VENSTER WAARDOOR JE NAAR DE WERELD KIJKT

Thea Freudenberger [48]
Programmamanager

Op de bres voor het slachtoffer

Slachtofferschap is van alledag. Het kan iedereen overkomen en op elk moment. Dat maakt dat slachtoffer en samenleving onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. Sinds dit jaar zijn deze thema’s een belangrijk aspect van mijn werk. Met veel plezier en voldoening ben ik vanaf 1 januari als secretaris en penningmeester werkzaam voor Stichting Achmea Slachtoffer en Samenleving (SASS).

 
Deze rol vervul ik naast mijn reguliere baan als Manager Communicatie bij divisie Centraal Beheer Achmea. Op papier werk ik een dag minder als Manager Communicatie en die dag als secretaris/penningmeester SASS. De afgelopen maanden hebben mij duidelijk gemaakt dat die scheiding en tijdsverdeling niet zo nauwkeurig door te voeren is. Beiden rollen lopen soms ook in elkaar over, dat maakt de combinatie ook boeiend en enerverend.
 
Veel Achmea collega’s kennen de stichting niet. Waar staat SASS dan voor en waarom kennen wij deze stichting niet wordt mij vaak gevraagd. SASS is een maatschappelijk initiatief van Achmea. Na de fusie tussen Zilveren Kruis en AVCB tot Achmea ontstond de behoefte om de maatschappelijke betrokkenheid meer te tonen, anders dan door verzekeren. Dat was de aanleiding voor het oprichten van SASS als onafhankelijke stichting.
 
SASS wil een bijdrage leveren aan het versterken van de positie van het slachtoffer in de samenleving. Al sinds 1995 richt de stichting zich op het stimuleren en subsidiëren van onderzoeken gericht op preventie, voorlichting en behandeling van slachtoffers.
 
Tientallen projecten zijn de afgelopen jaren succesvol afgerond. Zoals onderzoeken naar slachtoffers door huiselijk geweld, slachtoffers in het verkeer en slachtoffers van een posttraumatisch stress syndroom. SASS is geen onderzoeksinstituut, maar een stichting die door het stimuleren van onderzoek een bijdrage wil leveren aan het beter positioneren van slachtoffers in de Nederlandse samenleving. In haar 20-jarig bestaan heeft de stichting een rijke historie van gesteunde projecten.
 
Het realiseren van een geheel vernieuwde website was één van de activiteiten van afgelopen periode. Om het werk van SASS zichtbaarder te maken, voor de samenleving en instanties die SASS benaderen voor financiële steun. En juist ook voor mijn Achmea collega’s, om kennis te maken met het waardevolle werk van de stichting.
 
Kijk eens op https://www.sass.nl waarin in een korte animatie het verhaal van SASS wordt verteld. Op de nieuwe site staat ook de onlangs verschenen jubileumbundel, daarin lees je een overzicht van alle projecten die de stichting sinds haar bestaan heeft gefinancierd. En bekijk de video’s van twee uitgelichte projecten: een project gericht op het contact tussen ouders en te vroeg geboren baby’s en een project gericht op jeugdcriminaliteit. Een rijke historie, ambitieuze plannen en onafhankelijkheid kenmerken SASS.
 
Slachtofferhulp is en blijft mensenwerk, waarbij eigen kracht en steun hand in hand gaan. Dat was en is nog steeds actueel. SASS levert daar een bescheiden, maar waardevolle bijdrage aan. Ik ben er trots op om voor deze stichting te mogen werken.

Opmerkingen

Er zijn geen opmerkingen bij dit bericht.

Opmerking toevoegen

Titel


Hoofdtekst *


Bijlagen

CAPTCHA
Change the CAPTCHA codeSpeak the CAPTCHA code