VERSCHIL IS ER NIET, DAT MOET JE MAKEN

Esther Verstraaten [45]
HR specialist

Het Spinnenwebtheorema en de Participatiewet


Spin.jpg

Een mooi lentedag mei 1993, ik zit in een klaslokaal van de Leidse Hogeschool  ,krijg les in Bedrijfseconomie en leer over het fenomeen “Spinnenwebtheorema”. Ook wel bekend als de varkenscyclustheorie. Maar als rechtgeaarde vegetariër geef ik de voorkeur aan de eerste benaming. Je hebt soms van die onderwerpen die je altijd bijblijven. Dit is er zo één.
Wat is het Spinnenwebtheorema? Even Wikipedia erbij voor de juiste formulering; “een economische model van de cyclische dynamiek van vraag en aanbod. Het kan toegepast worden op bijv. de veehouderij maar ook in andere sectoren zoals de koffieteelt en de arbeidsmarkt”.
Laat ik mij richten op de arbeidsmarkt waar de cyclus van vraag en aanbod van alle tijden is. De vraag van werkgevers die zich uit in beschikbare vacatures en het aanbod van werknemers in de vorm van gekwalificeerd personeel voor de baan. Een volmaakt evenwicht zal er nooit zijn, daarvoor is  de arbeidsmarkt te veel aan veranderingen onderhevig. Waar vroeger veel ruimte was voor handarbeid hebben we de ontwikkeling doorgemaakt naar hoofdarbeid, lees; de kenniseconomie. Daarnaast zien je nu ook dat veel bedrijven een digitaliseringsslag maken waardoor oude banen verdwijnen en nieuwe functies ontstaan.
Tot zover een korte les Bedrijfseconomie. Het bruggetje naar de Participatiewet. Inmiddels bij velen bekend en in het leven geroepen om mensen met een achterstand tot de arbeidsmarkt betere kansen op werk te geven door werkgevers (zowel bedrijfsleven als overheid) te stimuleren plaatsen ter beschikking te stellen. In totaal gaat het om 125.000 banen tot en met 2025. Er is te bediscussiëren of deze wet het antwoord gaat zijn maar één ding is zeker, het heeft een enorme beweging opgang gebracht. Veel werkgevers zijn enthousiast met het onderwerp aan de slag gegaan. We zijn nu bijna 2 jaar onderweg na invoering van de wetgeving en vooralsnog hoeft de quotumwet niet geactiveerd te worden.
Toch zie ik een ontwikkeling die mij zorgen baart. Vraag en aanbod komen niet voldoende bij elkaar. Momenteel zijn er meer vacatures voor kandidaten met een arbeidsbeperking dan mensen die beschikbaar zijn om deze plekken in te vullen. Daarbij was ik in de veronderstelling dat dit zou gelden voor kennis intensieve vacatures waarvoor veelal hogeropgeleide specialisten gevraagd worden. Vanuit deze groep is relatief weinig aanbod omdat het aandeel kandidaten met een afgeronde HBO of WO beperkt is. Ik zie dit echter ook terug in banen waarvoor lagere kwalificaties (lager- en middelbaar geschoold personeel) gevraagd worden. Hier zou ruim voldoende aanbod van kandidaten moeten zijn.
Is de Participatiewet dan overbodig? Vanuit de huidige praktijk kom ik tot de conclusie dat niets minder waar is.  Regelmatig spreek ik kandidaten uit de doelgroep die mee willen doen, net als ieder ander. Die gemotiveerd én gekwalificeerd zijn,  maar geen baan kunnen vinden.
Wat is nodig om vraag en aanbod dichter bij elkaar te brengen? Eenvoud en actie. Laat je als werkgever niet afschrikken door de complexe wet- en regelgeving. Maak gebruik van de kennis van andere bedrijven die jou al voor gegaan zijn  op dit vlak. Een oproep richting de politiek is al gedaan om de wetgeving te vereenvoudigen. Dit is echter niet het enige. We kunnen meer. Er is grote behoefte aan inzicht in de beschikbare kandidaten. Het UWV heeft al een grote slag gemaakt met de kandidatenverkenner. Maar ook hier valt nog veel winst te behalen. Korte lijnen met arbeidsdeskundigen en andere begeleiders van werkzoekenden die vooral kijken naar wat wél kan.
En last but not least de kandidaat zelf. Laat je niet afschrikken door werkgevers die altijd opzoek zijn naar de supermannen- en vrouwen van deze wereld. Die bestaan namelijk niet. Blijf solliciteren en ga uit van je eigen kracht. Ieder heeft zijn unieke talenten. Je moet alleen wél kunnen vertellen wat deze zijn. Lukt dat je niet alleen? Vraag hulp aan mensen uit jouw omgeving.
Laten we niet alleen zeggen dat we Inclusief willen zijn maar laten we het gaan doen! Ik ben ervan overtuigd dat wij met zijn allen in staat zijn de cyclus van het Spinnenwebtheorema positief te beïnvloeden.
 
Heb je interesse in een baan bij Achmea?  Kijk op de site www.werkenbijachmea.nl of op www.onbeperktaandeslag.nl. Bezoek Meet & Greets in jouw regio om met werkgevers in contact te komen. De meeste matches komen voort uit dergelijke bijeenkomsten.

Grafiek.jpg

 

Opmerkingen

Er zijn geen opmerkingen bij dit bericht.

Opmerking toevoegen

Titel


Hoofdtekst *


Bijlagen

CAPTCHA
Change the CAPTCHA codeSpeak the CAPTCHA code