NEEM HET LEVEN NIET TE SERIEUS, JE OVERLEEFT HET TOCH NIET

Jurgen Schaerlaeckens [43]
Senior Internal Auditor

De Internal Auditor: agent of sparringpartner?

​In de dagelijkse praktijk merk ik dat rondom het vak ‘internal auditor’ behoorlijk wat misverstanden bestaan.
Zo is het voor niet iedereen even duidelijk wat het vak inhoudt; wat doen we? Maar ook:  wat doen we niet!
In deze blog meer hoop ik je meer duidelijkheid te geven over het mooie vak  van ‘internal auditor’.

Internal auditor wat is het niet?
Laat ik eerst eens met wat misverstanden beginnen. Zo heb ik de afgelopen jaren regelmatig de kreten ‘politieagenten’, ‘detectives’ en ‘afrekenen’ ontvangen.
Een andere variant was “daar is de afdeling ‘beren op de weg’ weer”, of aan het einde van een gesprek: “het viel eigenlijk best mee bij de tandarts”. 
Op zich best grappig natuurlijk maar deze terminologie doet het vak toch ècht tekort!
 
Wat is internal audit dan wel?
Laat ik eerst eens aan de hand van het animatie-filmpje van het IIA uitleggen wat het vak precies inhoudt.
 
 
We zijn dus een onafhankelijke afdeling binnen Achmea die toeziet op de beheersing van risico’s die voortvloeien uit de bedrijfsvoering. Dit toezien houdt in dat we aan de voorkant meedenken en gedurende en/of na afloop van een traject of proces aan ‘de achterkant’ een gefundeerd oordeel geven over de mate van beheersing.
Het oordeel komt natuurlijk niet zomaar tot stand. Er dient gefundeerd onderzoek gedaan te worden door gesprekken te voeren en ‘evidence’ door te nemen.
Uiteindelijk leidt dit tot een rapport of notitie gericht aan het verantwoordelijk managment die actie dient te ondernemen bij mogelijke issues die zijn geconstateerd. Van ‘afrekenen’ is dus geen sprake. Ook wíj hebben als (afgeleid) doel dat de beheersing van de bedrijfsvoering wordt geoptimaliseerd.
 
Wat is er zo uitdagend aan het vak Internal Audit?
Kortgezegd komt het er op neer dat het een van de meest brede functies is die je maar kunt bedenken; je leert een organisatie(onderdeel) immers van top tot teen kennen.
De mensen waar je mee spreekt variëren van directievoorzitter(s) tot medewerkers in de lijn.  Daarnaast lever je toegevoegde waarde door ‘de vinger op de zere plek’ te leggen bij bijvoorbeeld de beheersing van een proces of project. Of misschien is de conclusie van je onderzoek dat de beheersing gewoon voldoende is. Ook dat is toegevoegde waarde.
 
Waarom Achmea?
Allereerst is Achmea als grootste verzekeraar van Nederland natuurlijk niet zomaar een organisatie. Achmea is in de loop der jaren onstaan als gevolg van fusies en is eigenlijk nog steeds continu in ontwikkeling. Op dit moment wordt volop de transitie gemaakt naar een digitale verzekeraar. Dit betekent voor de auditor; scherp kijken naar wat er kan worden verbeterd, waar zitten mogelijke risico’s op het gebied van digitale klantbediening maar ook: in hoeverre liggen we op koers om digitale verzekeraar te zijn? Als auditor betekent dit dat je je hiermee op diverse terreinen begeeft. Je beoordeelt bijvoorbeeld conversies en projecten, die Agile worden uitgevoerd. In je audit aanpak heb je bovendien aandacht voor data analyse en Soft Controls (cultuur, houding en gedrag). Daarnaast zien we steeds meer dat we niet alleen achteraf worden gevraagd om een oordeel te ‘vellen’ over een project of proces; maar dat we ook ‘aan de voorkant’ worden betrokken om zodoende in een vroeg stadium mee te denken over mogelijke oplossingen voor een probleem.
Je bent dus niet alleen de ‘beoordelaar’ maar ook sparringpartner van Achmea.
 
Vragen en contact
Hopelijk heb je een duidelijk(er) beeld gekregen van was een auditor doet en hoe Internal Audit functioneert. Mocht je interesse of vragen hebben; schroom niet met mij contact op te nemen; via de mail, Twitter of Linked in!
 

Opmerkingen

Er zijn geen opmerkingen bij dit bericht.

Opmerking toevoegen

Titel


Hoofdtekst *


Bijlagen

CAPTCHA
Change the CAPTCHA codeSpeak the CAPTCHA code