[0]

Alles op zijn identitijd

Mijn vorige blog (‘de goede nieuwe tijd’) ging over onze nieuwe divisie Zorg & Gezondheid. Bij een nieuwe divisie hoort natuurlijk ook een nieuwe identiteit. Waarom bestaan we? Waar staan we (als divisie) voor? Waar blinken we in uit? En waar gaan we naar toe? Vragen waarop een identiteit het antwoord geeft en zo dus betekenis geeft aan wat wij doen én richting geeft aan hoe we dat doen. In het belang van de klant. 

Tijd voor identiteit
Niet voor niets wordt er veel tijd en energie in ons identiteitstraject gestoken. Het is in ieders belang dat we komen tot een gedragen en inspirerende gezamenlijke identiteit. Dit kan alleen door zoveel mogelijk medewerkers ook zoveel (als) mogelijk te betrekken. Hoewel het volop vakantieperiode was, stond de identitijd binnen onze kersverse divisie Zorg & Gezondheid niet stil. Nu mijn vakantie achter de rug is, vertel ik graag meer over hoe ons identiteitstraject is vormgegeven en hoe wij als medewerkers onze bijdrage konden leveren. En ook geleverd hebben: er kwamen maar liefst 1700 reacties van collega's op de concept identiteit van de directie! Hieronder lees je hoe al deze reacties verzameld zijn, waarbij elke tussenkop staat voor een andere fase binnen het identiteitstraject.  

‘Directie’ door directieteam
In september 2010 is het directieteam de identiteitsdiscussie gestart. Het is natuurlijk niet zo dat de directie 'van scratch af aan' is begonnen. Ze kon vertrouwen en verder bouwen op de coöperatieve wortels van Agis & Achmea Zorg. Daarnaast vormt de Achmea identiteit het kader waarbinnen de divisie Zorg & Gezondheid haar eigen bijdrage levert. De gevoerde discussies hebben geleid tot een richtinggevende ‘concept identiteit’ die vervolgens diende als onderwerp van gesprek én discussie in verschillende identiteitssessies met leidinggevenden en medewerkers.  

‘Verbinding’ door leidinggevenden
Het waren de leidinggevenden die in juni als eersten meedachten over en betekenis gaven aan de nieuwe identiteit. Hun sessies stonden in het teken van de verbinding tussen de identiteit van de divisie Zorg & Gezondheid en de persoonlijke identiteit van de leidinggevenden. Leidinggevenden hebben immers een cruciale rol in het geven van richting, het verbinden van mensen en het zorg dragen voor de uitvoering. Samen reflecteerden ze over het ‘waarom’ van de veranderingen, op persoonlijke betekenisgeving en op ieders leiderschapsbijdrage. Maar ze toetsten de concept identiteit ook op inhoud en toepasbaarheid door middel van real-life cases gebaseerd op waargebeurde situaties uit interne en externe omgeving.

‘Kennismaking’ door de divisievoorzitter
De medewerkerbijeenkomsten die in juni plaatsvonden, stonden voornamelijk in het teken van kennismaking met de nieuwe directie en de integratie. Onder het motto ‘vragen staat vrij’ werden medewerkers uitgenodigd elke vraag die in hen opkwam te stellen aan de nieuwe directieleden. Tijdens de sessie die ik bijwoonde, werd hier gretig gebruik van gemaakt. Vooral aan onze divisievoorzitter Roelof Konterman werden de meest persoonlijke en bizarre vragen gesteld. Ik ga de vragen niet herhalen, dat laat ik liever aan je eigen verbeelding over. Maar ere wie ere toekomt: er was niet één vraag waar Roelof geen antwoord op gaf. 

Daarnaast was er ook ruimte voor kennismaking met de grondbeginselen van de door de directie ontwikkelde concept identiteit. Na een uitgebreide toelichting gingen we in groepjes aan de slag aan de hand van een case over het PersoonsGebonden Budget (PGB): biedt de identiteit voldoende houvast om een standpunt in te nemen in de situatie? Mijn groepje vond van niet en heeft dan ook aanscherpingen en verbeterpunten als feedback aan de directie gegeven. 

‘I-dentiteit’ door medewerkers 
Voor medewerkers die een tandje dieper wilden gaan werden in de zomer zes ‘verdiepingsdagen’ georganiseerd. Meer dan 250 collega’s, waaronder ikzelf, gaven zich voor zo’n sessie op. Bij &samhoud in Utrecht gingen we met bijzondere werkvormen en de fantastische humor van de Piranha’s (aanrader!) aan de slag met de concept identiteit. Wat me het meeste is bijgebleven, is de opdracht waarbij we mensen op straat gingen interviewen over onze identiteit. Zo vroegen wij de mensen vooral naar hoe zij de rol van ons als zorgverzekeraar zagen. Natuurlijk reageren mensen verschillend en had ik niet de illusie dat veel mensen met ons (als zorgverzekeraar) bezig zijn. Toch schrok ik best van de reacties. De nadruk lag vooral op het al dan niet (tijdig) vergoeden declaraties, terwijl we zoveel meer (kunnen en willen) doen. 

Het meest confronterende antwoord kreeg ik van een dame die op een terrasje genoot van een kopje koffie met haar vriendin. Toen ik haar vroeg hoe zij de rol van een zorgverzekeraar zag, antwoordde ze dat ze even moest nadenken over wat ik juist vroeg. Ik gaf haar de tijd om even na te denken en in dat stiltemoment realiseerde ik mijzelf ineens dat het in mijn vraag eigenlijk alleen maar om onszelf ging. Terwijl het juist niet om onszelf gaat, maar om onze verzekerden en wat we voor hen kunnen betekenen. Dat komt dan wel even hard binnen. 

‘Advies’ door redactieteam
Eind augustus stond de teller op ruim 1700 reacties van medewerkers, verzameld tijdens de bijeenkomsten en op het identiteitsforum op ons intranet. Dat je al die opmerkingen, suggesties en tips niet zomaar bij de directie dropt, spreekt voor zich. Het kostte een moedig redactieteam, bestaande uit medewerkers en leidinggevenden, dan ook heel wat energie om alles te bundelen tot één advies voor de directie. 

‘Werkbus’ door het land
Op 8 september vond een bijzonder directieoverleg plaats: in een werkbus rijdend door het land. Tijdens deze dag boog de directie zich over het advies met als doel op het einde van de dag te komen tot een definitieve identiteit. Tussendoor bezocht de directie drie vestigingen van de divisie Zorg & Gezondheid (Zwolle, Amersfoort en Leiden). Medewerkers die actief hadden bijgedragen aan de identiteit, kregen een uitnodiging om op eigen locatie met de directieleden te eten en hun ervaringen uit te wisselen. Rond lunchtijd waren ze in Amersfoort, waar ik samen met enkele collega’s nog de kans nam om hen persoonlijk te spreken en nog iets mee te geven. En natuurlijk om te horen hoe de busreis verliep!

‘Einde van het begin’
Op 7 oktober wordt de definitieve identiteit gepresenteerd aan de direct reports en gaan zij met elkaar de diepte in. Daarna zal iedere leidinggevende een eigen identiteitstraject starten met zijn of haar medewerkers, zodat medewerkers de identiteit daadwerkelijk kunnen vertalen in hun eigen werk en handelen. Dan begint het dus pas écht. Ik kijk er al naar uit!

Opmerkingen

Online Shopping

Simply such an amazing blog got to know the views on various topics from the professionals.
<a href="http://www.johareez.com"> Online Shopping</a>
 op 1-10-2011 7:10

web Designing Company

This is an execellent blog, I like the way of the information, Thanks for the post.
http://www.zyphrweb.com
 op 21-12-2011 13:11

Opmerking toevoegen

Titel


Hoofdtekst *


Bijlagen

CAPTCHA
Change the CAPTCHA codeSpeak the CAPTCHA code