Diversiteit en Inclusiviteit

Diversiteit en inclusiviteit is voor ons van essentieel belang om klantrelevant en toonaangevend te kunnen zijn. Wij geloven dat we onze ambities alleen kunnen waarmaken als medewerkers zichzelf kunnen en durven te zijn. Wij zetten ons daarom actief in om een werkomgeving te creëren waar ruimte is voor verschillen in geslacht, etniciteit, leeftijd, seksuele geaardheid, fysieke gesteldheid en religieuze overtuiging. Het omarmen van deze verschillen helpt ons om succesvol en toekomstbestendig te zijn.

 

Wat we doen voor D&I

Om een diverse en inclusieve werkomgeving te creëren werken we aan bewustwording en empowerment bij medewerkers en borging in beleid en processen. In de praktijk vertaalt zich dit naar verschillende initiatieven die zich focussen op de gebieden gender, multicultureel, mensen met een arbeidsbeperking, leeftijd en loopbaanfase, vluchtelingen en LHBT (Lesbiennes, Homoseksuelen, Biseksuelen en Transgenders).

Zo organiseren wij intern en nemen wij extern actief deel aan diversiteit gerelateerde events zoals diversiteitsdinners en inspiratiesessies. Daarnaast werken we met streefcijfers voor vrouwen naar de top en talenten met een arbeidsbeperking. Ook zijn er intern verschillende interne netwerken zoals HoLA! (LHBT-netwerk) en DNA (diversiteitsnetwerk) opgezet, waar medewerkers de mogelijkheid hebben om elkaar te ontmoeten en inspireren.