MVO

Uitgangspunt van ons MVO-beleid is het creëren van waarde voor klanten, medewerkers, (business) partners en aandeelhouders. Dit doen we door op ondernemende en innovatieve wijze te werken aan oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken die aansluiten bij onze kerncompetenties en -activiteiten.

Ons MVO-beleid dekt de drie rollen die Achmea heeft in de samenleving:
1. Als verzekeraar en institutioneel belegger: Ons Werk 
2. Als kantoororganisatie en werkgever: Ons Bedrijf
3. Als actor in de samenleving: Onze Wereld

 

Ons Werk

De belangrijkste activiteiten van Achmea zijn het verzekeren van schade, zorg, inkomensbescherming en overlijdensrisico en het beleggen van de betaalde premies. De potentiële maatschappelijke impact is het grootst in ons dagelijks werk. ​Met de verzekerings- en beleggingsproducten kan Achmea laten zien hoe ze haar maatschappelijke verantwoordelijkheid neemt. Dat betekent dat de klant centraal staat en dat we de kosten laag houden door preventieve maatregelen aan te bieden. Maar ook dat Achmea als belegger op een verantwoorde manier omgaat met de middelen die de klanten hebben toevertrouwd. Dit alles om een bijdrage te leveren aan een gezonde, veilige en toekomstbestendige samenleving. Lees hier meer over duurzaam verzekeren en verantwoord beleggen.


Ons Bedrijf

Door tijd- en plaatsonafhankelijk werken mogelijk te maken levert Achmea een bijdrage aan het terugdringen van de filedruk en uitstoot van CO2 en kunnen medewerkers hun werk-privébalans beter afstemmen. Dankzij een combinatie van vooruitstrevend, innovatief personeelsbeleid, goede arbeidsvoorwaarden en zeer betrokken medewerkers is Achmea al jaren een van de meest toonaangevende werkgevers van Nederland. Achmea kent proactief beleid ten aanzien van diversiteit, re-integratie, mantelzorg en het aanbieden van een duurzame werkomgeving. Speerpunten voor een duurzame werkomgeving zijn klimaatneutraal, energiemanagement, duurzaam bouwen, verantwoord inkopen en afvalmanagement. Lees hier meer over goed werkgeverschap en duurzame bedrijfsvoering.

 

Onze Wereld

Achmea wil vanuit maatschappelijke betrokkenheid een bijdrage leveren aan het oplossen van sociale en economische problemen. Zowel in Nederland als daarbuiten. Zo geeft Achmea een extra accent aan het solidariteitsprincipe waarop haar verzekeringstraditie is gestoeld. ​De medewerkers van Achmea zijn de dragers van dat beleid door, deels in werktijd, als vrijwilliger hun kennis en diensten aan te bieden aan tal van Nederlandse initiatieven. Achmea financiert bovendien twee stichtingen: Achmea Foundation en Stichting Achmea Slachtoffer en Samenleving.