Nieuws

Achmea is er voor iedereen

Achmea staat midden in de samenleving. Daarom vinden we het belangrijk dat onze medewerkers een afspiegeling zijn van de samenleving. Dat betekent dat diversiteit en inclusie belangrijke thema’s zijn voor ons HR-beleid. Wij kunnen onze ambities alleen waarmaken als alle medewerkers zichzelf kunnen en durven te zijn.

Achmea ondersteunt diversiteit en inclusie met beleid, initiatieven en interne netwerken. Wij richten ons op een aantal specifieke onderwerpen.

Gender

We hebben blijvend aandacht voor genderdiversiteit. We sturen daarom op de doelstelling: minimaal 30% vrouwen en minimaal 30%mannen op alle niveaus. Dit doen we door:

• aandacht voor en zichtbaarheid van rolmodellen met netwerkmeetings, boardroom coaching, cross-mentoring en we nomineren actief jonge vrouwen voor talent awards;

• ondertekening van het Charter ‘Talent naar de Top’ en deelname aan het netwerk ‘Women in Financial Services’ (WIFS).

We ondersteunen LHBT’s (Lesbiennes, Homo’s, Biseksuelen en Transgenders) door:

• ondertekening van de Verklaring van Amsterdam, een initiatief om de werkomgeving van LHBT’s te verbeteren;

• ondersteuning van het interne roze netwerk, bijvoorbeeld bij de organisatie van de Photo Pride tentoonstelling op Achmea locaties.

Culturele diversiteit

We stimuleren culturele diversiteit op de volgende manieren:

• intern netwerk dat zich richt op het vergroten van de bewustwording van het belang van culturele diversiteit;

• organisatie van themabijeenkomsten, workshops, en online cursussen op Achmeanet voor management en medewerkers;

• trainen van recruiters op bewustwording van onbewuste vooroordelen bij werving en selectie;

• samenwerking met de ‘Refugee Talent Hub’. Dit is een samenwerkingsverband met andere bedrijven gericht op de ontwikkeling van vluchtelingen. Achmea levert hiervoor mentoren. Zij helpen vluchtelingen met vragen over werk en delen kennis, expertise en ervaringen met hen.

Mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt

• Achmea voert de Wet Banen-afspraak uit, onderdeel van het sociaal akkoord uit 2013. Eind 2017 telde Achmea 47 Participatiebanen voor mensen met een arbeidsbeperking. Een mooi voorbeeld is het Participatieteam; een groot deel van de 15 medewerkers heeft een gehoorbeperking. Dit team mailt en chat met klanten en werkt in het callcenter van Zilveren Kruis.

• Achmea maakt ook afspraken met alle (potentiële) externe leveranciers om zich in te spannen voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt (social return)

Jouw droombaan
in je inbox

Stel een job alert in met jouw persoonlijke instellingen. Zodra er een nieuwe relevante vacature is, dan sturen we je een e-mail!