Nieuws

Opdracht IT Management Traineeship

Lisanne Swager

“Ik ben met het IT Management Traineeship gestart in september 2019. Het IT Management Traineeship bestaat uit vier verschillende opdrachten van een half jaar. De eerste wordt voor je gekozen, de drie daaropvolgende opdrachten mag je zelf kiezen. Voor mijn eerste opdracht kwam ik bij de IT-afdeling van de divisie Pensioen en Leven (dP&L). Deze afdeling zat in de transitie naar het agile werken. Het agile werken was al grotendeels ingevoerd, maar er gebeurde ook nog veel op een niet-agile manier. Aan mij de taak om te kijken waar het schuurde tussen het agile werken en het niet-agile werken, om uiteindelijk verbeteringen aan te kunnen dragen. Hiervoor heb ik heel veel gesprekken gevoerd met verschillende mensen en zo leerde ik in een korte tijd hoe de afdeling werkte. Uiteindelijk heb ik mijn bevindingen aan het team gepresenteerd. Tijdens die presentatie merkte ik dat mensen echt wilde luisteren naar wat ik te vertellen had. De frisse blik van een trainee wordt gewaardeerd!

De vraag die tijdens deze opdracht veel naar voren kwam was: ‘waar willen we als organisatie op sturen?’. Hier heb ik veel met mijn begeleider over gesproken. We willen op waarde sturen, maar je moet ook de kosten in de gaten houden en verantwoorden. En hoe past de vraag ‘waar wil je op sturen?’ in het agile werken? In het kader van deze vragen heb ik een notitie geschreven over de financiële verslaglegging binnen het Agile werken van IT dP&L.

In deze opdracht heb ik enorm veel geleerd over het Agile werken en de manier waarop het bedrijf gestuurd wordt. Ik mocht echt de helicopterview innemen en de manier van werken analyseren. Daarnaast kon ik ook meedraaien in de meetings waardoor ik ook heel veel van het IT bedrijf heb kunnen zien.

Omdat mijn eerste opdracht meer gericht was op de governance wilde ik voor mijn tweede opdracht wat dieper de IT in duiken. Daarom zit ik nu bij Schade & Inkomen op een opdracht over applicatie monitoring. Weer een heel ander onderwerp en een heel ander deel van Achmea! Het traineeship biedt je echt de kans om veel ervaring op te doen binnen Achmea, wat ik als heel waardevol beschouw.”

Jouw droombaan
in je inbox

Stel een job alert in met jouw persoonlijke instellingen. Zodra er een nieuwe relevante vacature is, dan sturen we je een e-mail!