Beleidsadviseur Achmea Agro - Directiesecretaris NV Hagelunie

Over deze vacature

Jij bent een échte verbinder die wil werken in een sector die voorloopt op duurzaamheidsinnovatie en waar je letterlijk helpt met groei en bloei. Daarom is de functie Beleidsadviseur en directiesecretaris bij Achmea Agro in Leiden de rol voor jou. 

Je hebt een tweeledige rol waar je aan de ene kan als beleidsadviseur het managementteam adviseert en beleid ontwikkelt op het agrarisch domein op tactisch en strategisch niveau. Aan de andere kant ben jij directiesecretaris voor NV Hagelunie die zorgt voor ondersteuning van de besluitvorming. Hierbij organiseer jij de voorbereiding en uitvoering van besluiten. De bijzondere combinatierol van beleidsadviseur-directiesecretaris geeft je de mogelijkheid om vanuit de vakinhoud de verbinding te zoeken en een waardevolle bijdrage te leveren aan besluitvorming en interacties tussen en met intermediair, klanten, bestuur, management, toezicht en interne en externe stakeholders.  
 
Wat je precies doet?  

 • Adviseert proactief het managementteam bij complexe beleidsmatige vraagstukken.  
 • Initieert en ontwikkelt vanuit specialisme en binnen ruime beleidslijnen, beleid binnen Achmea Agro en NV Hagelunie. Je doet dit in verbinding met andere bedrijfsonderdelen en distributiekanalen. 
 • Adviseert over de vertaling van in- en externe ontwikkelingen naar strategische opties, toekomstscenario’s, kansen en bedreigingen en is de trekker van het sectorplan en het jaarplanningsproces. 
 • Bouwt en onderhoudt relaties met stakeholders.   
 • Neemt in een sturende rol deel aan complexe en multidisciplinaire beleidsontwikkelings- veranderings-, cultuur- of investeringsprojecten.  
 • Onderhoudt extern contact met marktpartijen, belangenorganisaties in de agrarische sector, wetenschap, onderwijs, overheid en specialisten om informatie in te winnen en af te stemmen. 
 • Organiseren en voorbereiden vergaderingen van NV Hagelunie (directieoverleg, boardmeeting Canada, finance & risk, rvc) inclusief verslaglegging. 
 • Adviseur op het terrein van governance en bewaker van het proces van goede en zorgvuldige besluitvorming.. 
 • onderhoudt en ontwikkelt de coöperatieve infrastructuur, waaronder de Raad van Advies Achmea Agro / NV Hagelunie en de sectorraden. 

De afdeling

Achmea Agro is een kop-staart-bedrijf binnen Schade Bedrijven en heeft betrokken en deskundige collega's. Wij zijn volop in transitie met de bouw, implementatie en conversie van drie nieuwe proposities. De markt wordt bediend door/vanuit de afdelingen Landbouw en Glastuinbouw (met ieder circa 70 fte). Wij werken nauw samen met externe en interne partners (waaronder Interpolis en Avéro Achmea). Ongeveer 1/3 van het premievolume in de glastuinbouw is afkomstig uit Canada en zeven Europese landen. 
NV Hagelunie is een 100% dochter van Achmea BV en de risicodrager voor kassen en gewassen (onder glas en buiten). Deze calamiteitenverzekeraar heeft een tweekoppige directie en een Raad van Commissarissen en rechtstreekse lijnen naar en verantwoordelijkheden in de relatie met nationale en internationale toezichthouders.    

Jouw achtergrond

 • Je hebt minimaal een HBO diploma en WO werk- denkniveau. 
 • Je hebt minimaal 5 jaar ervaring in het (agrarische) verzekeringsvak. Dit kan bestuurskundige, bedrijfskundige en/of juridische ervaring zijn. Of je hebt consultancy ervaring in de agrarische wereld. 
 • Je bent verbinder en collectief geweten van de organisatie. Je overziet het speelveld, maakt hier op eigen initiatief de juiste verbinding met de stakeholders. 
 • Je weet hoofd- en bijzaken van elkaar te onderscheiden, zodat jij de juiste prioriteiten kan overzien in het brede speelveld waar jij je in begeeft.  
 • Je bent kritisch op details; het is belangrijk om in jouw beleidsadvies kritisch te zijn en accuraat in het delen van informatie over beleidsmatige vraagstukken 

Vragen over deze vacature?

Heb je vragen over deze vacature, dan vertel ik je graag meer!

Frank Strookappe

+31683562016

Bereken je reistijd

Wat krijg je van ons

Als medewerker bij Achmea zet jij je elke dag in voor een gezonde, veilige én duurzame toekomst. En daar belonen we je graag voor! Natuurlijk krijg je bij ons een goed salaris, een mooie pensioenregeling mét lage eigen bijdrage (3,25%), 136 verlofuren (op basis van 34 uur per week) én korting op onze verzekeringen.
Maar er is meer!

Over Achmea

Achmea staat voor Duurzaam Samen Leven. Een inclusieve samenleving waarin iedereen meedoet en plezierig en gezond met en naast elkaar leeft, is ons ideaalbeeld. Op een manier die langdurig kan voortbestaan. Goede reden om beter met onze leefomgeving om te gaan en duurzame oplossingen beter bereikbaar te maken. Voor iedereen!

Sollicitatieprocedure

Jouw droombaan
in je inbox

Stel een job alert in met jouw persoonlijke instellingen. Zodra er een nieuwe relevante vacature is, dan sturen we je een e-mail!