Bestuursadviseur - Pensioenjurist (junior)

Over deze vacature

Locatie: Zeist en/of Tilburg

Op je oude dag met rust en voldoening terugkijken op een leven lang werken en daar de vruchten van plukken. Dat gun je iedereen. In de combinatierol van Bestuursadviseur en Pensioenjurist (junior) bij Achmea Pensioenservices maak jij dat mogelijk! Een rol waarin jij dicht op het vuur zit en je vastbijt op verschillende pensioenvraagstukken!

Jouw werkveld
Als pensioenuitvoeringsorganisatie verricht Achmea Pensioenservices administratieve- en adviesdiensten voor onze klanten, de pensioenfondsen. De adviesdiensten bestaan uit de afdelingen Actuarieel Advies, Bestuursadvies en Juridische Zaken.

Wat ga je doen?
Jij helpt het bestuur van Pensioenfondsen besturen. Met jouw juridische kennis adviseer je het Pensioenfonds over pensioenjuridische en beleidsmatige vraagstukken en draag je bij aan de kennisdeling binnen Achmea Pensioenservices.

Als Bestuursadviseur/Pensioenjurist werk je deels vanuit het team Bestuursadvies en deels vanuit het team Juridische Zaken. Je ondersteunt de senior bestuursadviseurs en pensioenjuristen bij hun werkzaamheden voor de pensioenfondsen en fungeert als schakel tussen beide teams. De werkverdeling is ongeveer 50/50 maar kan variëren afhankelijk van de behoefte binnen de teams. Onder begeleiding van de senior bestuursadviseurs en pensioenjuristen heb je de volgende verantwoordelijkheden: 
 • Je bent gesprekspartner van bestuur, commissies en organen van een of meer pensioenfondsen over het te voeren beleid zodat het bestuur zo goed mogelijk zijn taken kan uitoefenen. Je werkt continu aan het bouwen van de brug tussen pensioenfondsbestuur, Achmea Pensioenservices en overige relevante partijen;
 • Je bent het dagelijkse aanspreekpunt voor het bestuur. Je signaleert zelfstandig en op verzoek van het bestuur ontwikkelingen op pensioen(juridisch) gebied en vertaalt deze in adviezen over het te voeren beleid en specifieke klantoplossingen;
 • Je adviseert besturen bij alle complexe specialistische, pensioenjuridische- en beleidsmatige vraagstukken en je adviseert fondsbesturen en andere organen gevraagd en ongevraagd op strategisch niveau;
 • Je woont bestuursvergaderingen bij om beleidsstukken toe te lichten en te bespreken, bereidt de agenda en vergaderstukken inhoudelijk voor en stemt deze af met het bestuur. Je voorziet stukken van voorleggers waaruit de benodigde besluitvorming duidelijk wordt en bewaakt actief de voortgang van de af te wikkelen zaken;
 • Je stelt fondsdocumenten (o.a. reglementen en uitvoeringsovereenkomsten) op en houdt deze up-to-date aan de relevante ontwikkelingen;
 • Je ondersteunt het pensioenfonds bij de afhandeling van klachten van en geschillen met deelnemers; 
 • Je draagt bij aan kennisdeling binnen de organisatie van Achmea Pensioenservices en fungeert als een brug tussen de verschillende adviesteams van Achmea Pensioenservices.

De afdeling

De teams Juridische Zaken en Bestuursadvies maken binnen Achmea Pensioenservices deel uit van het bedrijfsonderdeel Advies en verrichten hun werkzaamheden vanuit 2 locaties (Zeist en Tilburg). De adviesafdeling bestaat uit de teams Actuarieel Advies, Bestuursadvies en Juridische Zaken. Deze teams leveren onafhankelijk advies en ondersteuning aan fondsbesturen en bestuursbureaus. Met hun specialismen ondersteunen zij ook de interne organisatie van Achmea Pensioenservices. Binnen Juridische Zaken zijn 6 pensioen- en bedrijfsjuristen werkzaam. Bij Bestuursadvies werken ongeveer 20 medewerkers, bestaande uit bestuursadviseurs, fondssecretarissen en beleid-/product-/projectadviseurs. 

Deze teams werken zowel in Zeist als Tilburg. Formeel wordt één van deze locaties jouw standplaats, maar je zal regelmatige op beide locaties komen. Afhankelijk van jouw werkzaamheden, kan je zowel thuis als op kantoor werken. 

Mensen verschillen, gelukkig maar. Wij geloven erin dat diversiteit ons helpt om tot de beste oplossingen te komen. Elke dag werken we daarom aan een nog meer diverse en inclusieve omgeving, waarin iedereen de ruimte krijgt om zichzelf te zijn. Samen werken we aan een gezonde, veilige en duurzame samenleving.

Jouw achtergrond

 • Je hebt een afgeronde wo-opleiding op juridisch vlak.
 • Je hebt kennis van en gevoel voor bestuurlijke verhoudingen, politieke processen en het identificeren van de belangrijkste stakeholders.
 • Je hebt enige werkervaring op het gebied van pensioen of bij een pensioenuitvoerder, bij voorkeur als bestuursadviseur of pensioenjurist. 

Je voelt je snel comfortabel in deze rol als je beschikt over de volgende kwaliteiten: 
 • Je denkt vanuit het belang van de klant.
 • Je bent een verbinder die de samenwerking tussen de teams bevordert.
 • Je neemt initiatieven waar jij kansen ziet om onze klanten nóg beter van dienst te zijn.
 • Je bent ambitieus en groeit op termijn graag door naar een zelfstandige rol als volwaardig gesprekspartner voor onze klanten.

Vragen over deze vacature?

Heb je vragen over deze vacature, dan vertel ik je graag meer!

Bibianne Torenbosch

+31657097696

Bereken je reistijd

Wat krijg je van ons

Als medewerker bij Achmea zet jij je elke dag in voor een gezonde, veilige én duurzame toekomst. En daar belonen we je graag voor! Natuurlijk krijg je bij ons een goed salaris, een mooie pensioenregeling mét lage eigen bijdrage (3,25%), 136 verlofuren (op basis van 34 uur per week) én korting op onze verzekeringen.
Maar er is meer!

Over Achmea

Achmea staat voor Duurzaam Samen Leven. Een inclusieve samenleving waarin iedereen meedoet en plezierig en gezond met en naast elkaar leeft, is ons ideaalbeeld. Op een manier die langdurig kan voortbestaan. Goede reden om beter met onze leefomgeving om te gaan en duurzame oplossingen beter bereikbaar te maken. Voor iedereen!

Sollicitatieprocedure

Jouw droombaan
in je inbox

Stel een job alert in met jouw persoonlijke instellingen. Zodra er een nieuwe relevante vacature is, dan sturen we je een e-mail!