Bestuursadviseur

Over deze vacature

Op je oude dag met rust en voldoening terugkijken op een leven lang werken en daar de vruchten van plukken. Dat gun jij iedereen. In de rol van Bestuursadviseur maak je dat mogelijk. Jij helpt het bestuur van Pensioenfondsen besturen.  

Dit doe je 
“Als generalist vreet ik me in de dossiers zodat ik met specialisten kan schakelen. Ik ben degene die weet welke kant het bestuur op wil, waarbij ik ervoor zorg dat bepalende inzichten worden meegenomen in de besluitvorming. Het geeft me een goed gevoel dat daardoor de juiste vervolgstappen in beleid worden gezet.” – Robert Bestuursadviseur Pensioenfondsen 

Als Bestuursadviseur heb je de deze verantwoordelijkheden: 

  • Je treedt op als een volwaardig gesprekspartner van bestuur, commissies en organen van een of meer pensioenfondsen over het te voeren beleid zodat het bestuur zo goed mogelijk zijn taken kan uitoefenen. Je werkt continu aan het bouwen van de brug tussen pensioenfondsbestuur, Achmea Pensioenservices en overige relevante partijen.
  • Je bent het dagelijkse aanspreekpunt voor het bestuur. Je signaleert zelfstandig en op verzoek van het bestuur ontwikkelingen op pensioengebied en vertaalt deze in adviezen over het te voeren beleid en specifieke klantoplossingen.
  • Je adviseert besturen bij alle complexe specialistische en beleidsmatige vraagstukken en je adviseert fondsbesturen en andere organen gevraagd en ongevraagd op strategisch niveau.
  • Je woont bestuursvergaderingen bij om beleidsstukken toe te lichten en te bespreken, bereidt de agenda en vergaderstukken inhoudelijk voor en stemt deze af met het bestuur, voorziet stukken van voorleggers waaruit de benodigde besluitvorming duidelijk wordt, bewaakt actief de voortgang van de af te wikkelen zaken, enzovoort. 

De afdeling

"Binnen een bedrijf waar winstoogmerk voorop staat ben ik niet op mijn plek. Bij Achmea voel ik me als vis in het water omdat we samen geloven in het coöperatieve gedachtegoed. Onze gedrevenheid zit in de maatschappelijke verantwoordelijkheid die we als grootste verzekeraar hebben. Daar kan ik vanuit deze rol invloed op uitoefenen” – Robert Bestuursadviseur Pensioenfondsen 

Je maakt onderdeel uit van het team Bestuursadvies van Achmea Pensioenservices. De dienstverlening van Achmea Pensioenservices richt zich op een efficiënte administratie, slimme communicatie en goed advies. Alles met aandacht voor de deelnemer, werkgever, fondsbestuur en adviseur door het bieden van financiële oplossingen. Drie speerpunten voor de komende jaren zijn: versnellen volumegroei, toonaangevende propositie en verbeteren en digitaliseren. Het verschil maken we niet alleen op inhoud of product, maar vooral door echte aandacht voor en handelen vanuit de behoefte van de klant. De samenstelling van het team is dat we, naast bestuursadviseurs, ook fondssecretarissen en beleid/product/projectadviseurs hebben. De 15 medewerkers van ons team zijn ervaren medewerkers, die elkaar graag helpen vanuit ieders eigen verantwoordelijkheid richting de klant.

Mensen verschillen, gelukkig maar. Wij geloven erin dat diversiteit ons helpt om tot de beste oplossingen te komen. Elke dag werken we daarom aan een nog meer diverse en inclusieve omgeving, waarin iedereen de ruimte krijgt om zichzelf te zijn. Samen werken we aan een gezonde, veilige en duurzame samenleving. 

Jouw achtergrond

"Een olifant eet je in kleine stukjes! Met deze gevleugelde uitspraak bedoelen we dat we de complexiteit opdelen, zodat we op deelvragen wel antwoord vinden. Het is zo mooi om waardering terug te krijgen als dat lukt en ik de discussie goed heb kunnen stroomlijnen.” - Robert Bestuursadviseur Pensioenfondsen 

Je voelt je snel comfortabel in deze rol als je beschikt over de volgende kernwaarden/-kwaliteiten: 

  • Je denkt vanuit het belang van de klant.
  • Hoge mate van inhoudelijke en proceskennis omtrent pensioen opgebouwd door minimaal 3 jaar relevante werkervaring binnen een grote, financiele organisatie.
  • Kennis van, ervaring met en gevoel voor: bestuurlijke verhoudingen, politieke processen en het identificeren van de belangrijkste stakeholders.
  • Je bent in staat om adviestrajecten autonoom op te pakken, maar je zoekt verbinding met collega’s binnen en buiten het team om resultaten te optimaliseren.
  • Ondernemerschap in de zin van innovatieve oplossingen met een goed evenwicht in denken en doen.
  • Lef en durf om een afwijkende koers te varen. Je neemt initiatieven waar jij kansen tot verbetering ziet. 

Vragen over deze vacature?

Heb je vragen over deze vacature, dan vertel ik je graag meer!

Joanne Koopman

+31616149245

Bereken je reistijd

Wat krijg je van ons

Als medewerker bij Achmea zet jij je elke dag in voor een gezonde, veilige én duurzame toekomst. En daar belonen we je graag voor! Natuurlijk krijg je bij ons een goed salaris, een mooie pensioenregeling mét lage eigen bijdrage (3,25%), 136 verlofuren (op basis van 34 uur per week) én korting op onze verzekeringen.
Maar er is meer!

Over Achmea

Achmea staat voor Duurzaam Samen Leven. Een inclusieve samenleving waarin iedereen meedoet en plezierig en gezond met en naast elkaar leeft, is ons ideaalbeeld. Op een manier die langdurig kan voortbestaan. Goede reden om beter met onze leefomgeving om te gaan en duurzame oplossingen beter bereikbaar te maken. Voor iedereen!

Sollicitatieprocedure

Jouw droombaan
in je inbox

Stel een job alert in met jouw persoonlijke instellingen. Zodra er een nieuwe relevante vacature is, dan sturen we je een e-mail!