Junior Financial Risk Manager

Over deze vacature

Financial Risk Management zit in het hart van Achmea Investment Management. Wij zijn als team verantwoordelijk voor het huisbeleid voor financiële risico’s. Het vormt de basis van de advisering van onze klanten op het gebied van risicomanagement en het door Achmea IM uitgevoerde vermogensbeheer. Als Junior Financial Risk Manager heb je een divers takenpakket welke een beroep doet op zowel je schrijfvaardigheden, analytisch vermogen en samenwerking met collega’s en klanten.

Door monitoring van financiële risico’s draag je bij aan de risicobeheersing. Jij bent kritische adviseur, escalatielijn en vraagbaak op het vlak van beleggingsrisico’s en onderliggende componenten voor de organisatie. In samenwerking met andere teams ben jij als auteur verantwoordelijk voor kaders en beleid relevant voor de risicobeheersing. Van jou wordt een constructieve mening verwacht ten aanzien van beleggingsmandaten en uitvoering welke voortkomen uit reguliere monitoring werkzaamheden en professionele inzichten. Als junior mag je rekenen op een steile leercurve waarin het team je ook gaat ondersteunen.

Voor jou geldt dat je je met name zal richten op de invulling van de tweedelijnsrol van FRM. Centraal onderdeel hierbij is het onderhoud van de FRM beleidsdocumenten alsmede het schrijven van nieuw beleid op basis van gewijzigde inzichten of nieuwe regelgeving. Concrete voorbeelden van het takenpakket zijn als volgt:
  • Schrijven en aanpassen van beleidsdocumentatie, in afstemming met andere afdelingen.
  • Samen met een FRM collega het vertalen van beleid naar benodigde aanpassingen in het risicosysteem.
  • Het beoordelen van beleggingsvoorstellen waaronder van het Illiquide Credits Team op basis van een risico opinie.
  • Het vanuit de tweedelijnsrol beoordelen en formeel vaststellen van overschrijdingen van de beleggingskaders (breaches). Je bent hiervoor regelmatig in contact met de eerstelijnsafdeling Mandaat Compliance en de betreffende beleggingsteams.
  • Het beoordelen van waarderingsvraagstukken. Nieuwe producten, regelgeving of marktontwikkelingen vragen met enige regelmaat om analyses, schrijven van notities of aanpassing van het waarderingsbeleid.

De afdeling

Mensen verschillen, gelukkig maar. Wij geloven erin dat diversiteit ons helpt om tot de beste oplossingen te komen. Elke dag werken we daarom aan een nog meer diverse en inclusieve omgeving, waarin iedereen de ruimte krijgt om zichzelf te zijn. Samen werken we aan een gezonde, veilige en duurzame samenleving.

De afdeling Financieel Risico Management (FRM) bestaat uit acht personen en is een jong team. Doordat AIM een platte structuur kent, zit je als collega dicht op de directie.

Het FRM team kenmerkt zich door een informele sfeer met gevoel voor humor. Het takenpakket binnen FRM is breed en divers. Een deel van de werkzaamheden betreft het onderhoud van het intern ontwikkelde risicosysteem en het verder door ontwikkelen hiervan door middel van het programmeren in Pythoncode.

FRM levert onafhankelijk analyses en rapportages op het gebied van financiële risico’s, zowel op balansniveau als mandaatniveau. Daarnaast levert de afdeling een belangrijke bijdrage aan de ontwikkeling van het risico- en waarderingsbeleid. FRM heeft een actieve rol bij de opstelling, implementatie en handhaving van beleid voor het beheersen van bijvoorbeeld balansrisico, marktrisico, tegenpartijrisico en liquiditeitsrisico’s. Dit doen we door de dialoog aan te gaan en te onderhouden met de relevante eerstelijns afdelingen en door op de hoogte te blijven van actuele interne en externe ontwikkelingen. De analyses communiceren we met klanten, zowel intern als extern, zodat zij beter geïnformeerde beslissingen kunnen nemen.
 

Jouw achtergrond

  • Een afgeronde WO-opleiding.
  • Affiniteit met beleggingen / finance; een brede interesse binnen het vermogensbeheer.
  • In staat dwarsverbanden te zien tussen risicocijfers, strategische kaders, wetgeving, operationele uitvoering, en markt omstandigheden. Je krijg er energie van om deze te vertalen naar kaders, beleid, en monitoring.
  • Bereidheid om verdere relevante opleidingen te volgen.
  • Volledige beheersing van de Nederlandse en Engelse taal.

Je hebt een goed ontwikkeld analytisch vermogen en vindt het een uitdaging om financiële risico's inzichtelijk te maken en beheersbaar te houden. Je ziet verbetering en ontwikkeling en komt met ideeën en voorstellen. Tegelijkertijd hou je rekening met de mening van jouw collega’s en betrekt hen op constructieve wijze. Een goed relativeringsvermogen is belangrijk; je laat je niet snel afschrikken en weet zaken in perspectief te plaatsen.

Vragen over deze vacature?

Heb je vragen over deze vacature, dan vertel ik je graag meer!

Jens Tjalsma

+31623628610
Stuur een WhatsApp bericht

Bereken je reistijd

Wat krijg je van ons

Als medewerker bij Achmea zet jij je elke dag in voor een gezonde, veilige én duurzame toekomst. En daar belonen we je graag voor! Natuurlijk krijg je bij ons een goed salaris, een mooie pensioenregeling mét lage eigen bijdrage (3,25%), 136 verlofuren (op basis van 34 uur per week) én korting op onze verzekeringen.
Maar er is meer!

Over Achmea

Achmea staat voor Duurzaam Samen Leven. Een inclusieve samenleving waarin iedereen meedoet en plezierig en gezond met en naast elkaar leeft, is ons ideaalbeeld. Op een manier die langdurig kan voortbestaan. Goede reden om beter met onze leefomgeving om te gaan en duurzame oplossingen beter bereikbaar te maken. Voor iedereen!

Sollicitatieprocedure

Jouw droombaan
in je inbox

Stel een job alert in met jouw persoonlijke instellingen. Zodra er een nieuwe relevante vacature is, dan sturen we je een e-mail!