Jurist Burenrecht (medior)

Over deze vacature

Beter een goede buur dan een verre vriend!

Thuis is de plek waar je tot rust komt en ontspant. Iedereen kan zich wel iets voorstellen bij de impact die een ruzie met buren kan hebben op je woongenot. Zaken als geluidsoverlast, discussies over de erfgrens of het hebben van een recht van overpad zorgen vaak voor ergernissen, die net zo vaak eindigen in burenruzies. Een meningsverschil over een boom kan uitmonden in een langdurend burengeschil, waar over en weer vorderingen worden ingesteld en verjaring en/of erfdienstbaarheden ook een rol gaan spelen.

Wat ga je doen?
Als burenrechtjurist krijg je de kans een grote diversiteit aan klanten te helpen. Van jong tot oud, woonachtig in stad en platteland, met allemaal verschillende achtergronden. Je helpt ze een weg te vinden in de juridische wirwar van het burenrecht en onderzoekt wat voor jouw klant de beste en maximaal haalbare oplossing is. In veel gevallen blijkt een praktische oplossing voor alle betrokkenen beter dan juridisch getouwtrek.

Jouw klantenbestand is net zo divers als de problemen waar ze jouw hulp voor nodig hebben: van de gezamenlijke schutting die de klant zou willen vervangen, (over)last van de boom van de buren, tot het uitpluizen van de juridische positie van je klant omdat de gemeente van mening is dat er sprake is van illegaal grondgebruik.

Je werkt in een gespecialiseerd team Burenrecht vanuit je persoonlijke klantenbestand. Je hebt regelmatig overleg over de verdeling van zaken binnen het team. Daarnaast is er wekelijks een inhoudelijk dossieroverleg. Hier is de mogelijkheid om je collega’s hulp te geven of te vragen over bijvoorbeeld jouw dossier, de aanpak of juridische mogelijkheden. Zo leer je van de manier waarop collega’s bepaalde problemen oplossen, niet alleen juridisch maar ook bij het werken met lastiger klanten. Je begint direct met het opbouwen van je eigen praktijk met klanten die zoveel mogelijk uit jouw regio komen. Naarmate je meer ervaring krijgt zul je ook complexere zaken gaan behandelen en binnen het team groeien in je positie.

Hoe pak je dat aan?
 • Je beoordeelt of een klant polisdekking heeft;
 • Je bespreekt de situatie waarin de klant zit om tot een concrete juridische klantvraag te komen. In dit eerste contact met de klant wordt van jou gevraagd om direct een beroep te kunnen doen op je parate kennis van het burenrecht en mee te denken over de eerste stappen die de klant zelf kan zetten om zijn probleem op te lossen;
 • Is een klantvraag complexer? Dan zorg jij dat je alle relevante informatie en stukken van de klant krijgt om een inschatting van zijn juridische positie te kunnen maken. Indien nodig ga je bij de klant op bezoek;
 • Het is aan jou om als persoonlijk adviseur met de klant te bespreken wat een realistische en haalbare oplossing voor zijn probleem is. Dit doe je op een manier die past bij de klant en bij de situatie;
 • Je hebt contact met tegenpartijen en andere externe partijen zoals experts;
 • Als een minnelijke oplossing niet mogelijk blijkt, ga jij gerechtelijke procedures niet uit de weg;
 • Je wilt het beste resultaat bereiken, maar let ook op de kosten. Je houdt de planning in de gaten en je bewaakt deadlines.
Het opleidingsprogramma
 • Je start in oktober. Je krijgt de eerste week een inhoudelijke opleiding en een opleiding polisvoorwaarden. Daarna begin je onder begeleiding met het behandelen van zaken. Verder heb je op regelmatige basis vakinhoudelijke trainingen en interventies met je collega’s. Je neemt daarom in de eerste weken geen verlof op;
 • Na het opleidingsprogramma krijg je een mentor die jou coacht en jouw aanspreekpunt is op je eigen standplaats. Daarnaast kun je altijd terecht bij je collega’s die tevens specialist zijn: iedereen is benaderbaar;
 • Je evalueert regelmatig met je manager, mentor en de andere juristen die samen met jou gestart zijn;
 • Elkaar helpen en van elkaar leren staat centraal. En dit stopt niet na het opleidingsprogramma! Je volgt opleidingen en trainingen om je zowel vakinhoudelijk als op persoonlijk vlak te blijven ontwikkelen, zodat je het beste uit jezelf haalt;
 • Je start met een tijdelijke aanstelling die we graag omzetten naar een vast contract als alles goed gaat.

De afdeling

Je werkt samen met circa 10 andere Juristen binnen het thema Wonen en Leven. Binnen dit thema vallen verschillende kleine teams van 9 tot 12 collega’s. Jouw team is verdeeld over meerdere standplaatsen. De standplaatsen zijn Apeldoorn, Leeuwarden, Leiden en Tilburg. We behandelen juridische zaken die verband houden met alles wat klanten in hun woon- en leefomgeving raakt. Denk bijvoorbeeld aan burenrecht, bouwrecht, omgevings- en milieurecht, maar ook erfrecht. We staan zowel particuliere klanten als ondernemers (veelal mkb) bij, maar we mogen ook veel agrariërs tot onze klanten rekenen.

Stichting Achmea Rechtsbijstand (SAR) is de grootste juridische dienstverlener van Nederland. Wij verzorgen rechtshulp voor Avéro Achmea, Centraal Beheer Achmea, FBTO, Interpolis, InShared en Hema. We helpen ieder jaar 170.000 klanten die via hun rechtsbijstandverzekering een conflict willen oplossen. Met ongeveer 700 medewerkers zijn we de grootste en een bepalende rechtshulpverlener in Nederland. Bij ons staat vertrouwen, respect, ondernemerschap, verantwoordelijkheid, verbinden en samenwerking hoog in het vaandel. SAR past continu haar processen aan op de veranderende markt en klantwensen. Er heerst een goede sfeer in het team en collega’s zijn loyaal. Je houdt je bezig met inhoudelijk interessante zaken en je vindt uitdaging in het behalen van een zo hoog mogelijke klanttevredenheid. Meer weten? Zie www.achmearechtsbijstand.nl

Jouw achtergrond

 • Je hebt een afgeronde hbo of wo opleiding Nederlands Recht;
 • Minimaal 3 jaar relevante werkervaring;
 • Je kunt goed luisteren naar de klant en kunt een passende oplossing voor de klantvraag aanbieden;
 • Je kunt je inleven in de klant en omgaan met verschillende emoties waar je mee te maken krijgt;
 • Je kunt snel en efficiënt uit een verhaal van de klant een juridische klantvraag formuleren en beantwoorden met je parate kennis.

Mensen verschillen, gelukkig maar. Wij geloven erin dat diversiteit ons helpt om tot de beste oplossingen te komen. Elke dag werken we daarom aan een nog meer diverse en inclusieve omgeving, waarin iedereen de ruimte krijgt om zichzelf te zijn. Samen werken we aan een gezonde, veilige en duurzame samenleving.

Vragen over deze vacature?

Heb je vragen over deze vacature, dan vertel ik je graag meer!

Bibianne Torenbosch

+31657097696Stuur een WhatsApp bericht

Wat krijg je van ons

Als medewerker bij Achmea zet jij je elke dag in voor een gezonde, veilige én duurzame toekomst. En daar belonen we je graag voor! Natuurlijk krijg je bij ons een goed salaris, een mooie pensioenregeling mét lage eigen bijdrage (3,25%), 136 verlofuren (op basis van 34 uur per week) én korting op onze verzekeringen.
Maar er is meer!

Over Achmea

Achmea staat voor Duurzaam Samen Leven. Een inclusieve samenleving waarin iedereen meedoet en plezierig en gezond met en naast elkaar leeft, is ons ideaalbeeld. Op een manier die langdurig kan voortbestaan. Goede reden om beter met onze leefomgeving om te gaan en duurzame oplossingen beter bereikbaar te maken. Voor iedereen!

Sollicitatieprocedure

Jouw droombaan
in je inbox

Stel een job alert in met jouw persoonlijke instellingen. Zodra er een nieuwe relevante vacature is, dan sturen we je een e-mail!