Letselschade Advocaat (senior)

Over deze vacature

Ben jij een Letselschade Advocaat die een grote verantwoordelijkheid kan dragen in dienst van één van de grootste financiële dienstverleners van Nederland? Dan is deze functie wellicht iets voor jou!

Als Letselschade Advocaat is het je passie te adviseren en te procederen in complexe letselschadegeschillen. In letselschadeprocedures vertegenwoordig je Achmea bij geschillen over letselschade van verzekerden. Daarnaast sta je verzekerden van Achmea bij als zij aansprakelijk worden gehouden voor letselschade van derden. Bij je werkzaamheden houd je rekening met waar Achmea voor staat en met de verschillende belangen die spelen.

Jouw verantwoordelijkheden

 • Je vertegenwoordigt Achmea zelfstandig in gerechtelijke procedures, zowel in eerste aanleg als in hoger beroep en zo nodig ook bij geschillencommissies. Je houdt hierbij rekening met de verschillende belangen. Het gaat om complexe kwesties met een groot financieel belang en veelal impact op het reputatierisico.
 • Je bent goed in staat te beoordelen wanneer een zaak zich leent voor beroep in cassatie en dit proces kritisch te begeleiden.
 • Je bent in staat zaken binnen jouw team zelfstandig af te wikkelen zonder inschakeling van externe advocaten.
 • Je bent zowel in als buiten rechte het gezicht van Achmea en bewaakt hierbij de reputatie van Achmea.
 • Je bent aantoonbaar een autoriteit op jouw kennisgebied. Dit blijkt bijvoorbeeld uit publicaties in relevante vakbladen of jouw betrokkenheid bij belangwekkende procedures.
 • Je adviseert verschillende afdelingen, waaronder directie en (senior) management binnen Achmea in kwesties over dekking, aansprakelijkheid en schadevergoeding in geval van (dreigende) procedures.
 • Je signaleert ontwikkelingen in de rechtspraak die van invloed kunnen zijn op lopende en toekomstige procedures van Achmea en speelt daar proactief op in. Je bespreekt binnen en buiten jouw team waar nodig om processen en richtlijnen aan te passen.
 • Je zoekt proactief afstemming met diverse stakeholders in de keten. Als het nodig is creëer je alternatieve oplossingen voor niet alledaagse problemen.
 • Je signaleert ontwikkelingen in de markt en zoekt hierover afstemming in de keten. Als het nodig is om processen en richtlijnen aan te passen kaart je dat aan.
 • Je deelt jouw kennis en relevante actuele ontwikkelingen met juridische afdelingen en schadebehandelaren binnen de divisie Schade & Inkomen.

De afdeling

Het team Juridische Zaken Claims bestaat uit 20 bevlogen juristen - 16 juridisch adviseurs en 4 advocaten in loondienst - met hart voor het verzekerings- en aansprakelijkheidsrecht. Samen werken wij voor alle schadeafdelingen van de ketens Schade Particulieren en Schade Bedrijven op de locaties Apeldoorn, Leeuwarden en Tilburg. Daarbij adviseert iedere juridisch adviseur in beginsel aan schadeteams op de eigen locatie.

Wij werken samen in locatie-overstijgende vakgroepen, waarin vakinhoudelijke kennis en ontwikkelingen worden gedeeld en we gezamenlijke standpunten over dossier-overstijgende onderwerpen vormen. Ook komen we als team tenminste vier keer per jaar bij elkaar, om onderwerpen die ons allemaal aangaan te bespreken en de sociale banden aan te halen.

Jouw achtergrond

 • Je hebt een afgeronde wo-opleiding Nederlands recht. Je bent gespecialiseerd in letselschade en aansprakelijkheidsrecht. Kennis van of affiniteit met verzekeringsrecht is een pre;
 • Je beschikt over een afgeronde beroepsopleiding advocaten met stageverklaring en over de afgeronde Grotius opleiding Personenschade;
 • Je hebt minimaal 10 jaar aantoonbaar relevante ervaring in het adviseren en zelfstandig procederen op het gebied van (zeer) complexe letselschadeprocedures bij een (middel)groot kantoor.

Jouw competenties

 • Je bent in staat om in complexe en impactvolle dossiers de business te adviseren in de aanpak en te procederen. Je houdt daarbij rekening met de verschillende belangen: van het slachtoffer, de klant, de financiële impact en de reputatie van Achmea;
 • Je bent in staat om schadebehandelaren en juristen te begeleiden en te adviseren in letselschadezaken;
 • Je neemt gemakkelijk besluiten, kunt goed samenwerken en bent pragmatisch;
 • Je werkt gedreven, oplossings- en resultaatgericht.

Vragen over deze vacature?

Heb je vragen over deze vacature, dan vertel ik je graag meer!

Bibianne Torenbosch

+31657097696

Bereken je reistijd

Wat krijg je van ons

Als medewerker bij Achmea zet jij je elke dag in voor een gezonde, veilige én duurzame toekomst. En daar belonen we je graag voor! Natuurlijk krijg je bij ons een goed salaris, een mooie pensioenregeling mét lage eigen bijdrage (3,25%), 136 verlofuren (op basis van 34 uur per week) én korting op onze verzekeringen.
Maar er is meer!

Over Achmea

Achmea staat voor Duurzaam Samen Leven. Een inclusieve samenleving waarin iedereen meedoet en plezierig en gezond met en naast elkaar leeft, is ons ideaalbeeld. Op een manier die langdurig kan voortbestaan. Goede reden om beter met onze leefomgeving om te gaan en duurzame oplossingen beter bereikbaar te maken. Voor iedereen!

Sollicitatieprocedure

Jouw droombaan
in je inbox

Stel een job alert in met jouw persoonlijke instellingen. Zodra er een nieuwe relevante vacature is, dan sturen we je een e-mail!