Operational Risk Officer - Pensioenen

Over deze vacature

Binnen de 2e lijn van het Compliance team onder het cluster Pensioenen hebben wij een interessante en leerzame functie beschikbaar. Als Operational Risk Officer weet je hoe je de directie en het lijnmanagement ondersteunt en uitdaagt vanuit een 2e lijns rol bij het identificeren en op evenwichtige wijze beheersen operationele risico’s in de bedrijfsvoering.
 • Je werkt primair binnen het cluster Pensioenen voor het bedrijfsonderdeel Achmea Pensioenservices (APS) en je vindt het ook leuk jouw blik te verbreden naar de andere onderdelen. Vanuit jouw positie ben je gericht op het realiseren van de doelstellingen van Achmea Pensioenservices, rekening houdend met de risk appetite van APS.
 • Je weet hoe je het volwassenheidsniveau van interne beheersing verhoogt binnen de organisatie en draagt het Integrated Governance Risk & Compliance Framework van de divisie Achmea Pensioenservices uit aan externe partijen, waaronder klanten (pensioenfondsen).
 • Je onderhoudt intern contact met directie en (senior-)management van Achmea Pensioenservices,  Internal Audit, Risk Management en Compliance. Wat deze functie extra aantrekkelijk maakt, is dat je rechtstreeks contacten onderhoudt met klanten van APS, zoals bestuurders en/ of sleutelfunctiehouders van pensioenfondsen.
Je dagelijks werk bestaat o.a. uit kaderstellen, faciliteren, monitoren en rapporteren:

Kaderstellen:
 • Het ten uitvoering brengen van het Achmea operational risk beleid, procedures en richtlijnen.
 • Participeren in operational risk management netwerken, werk- en projectgroepen binnen en buiten Achmea. 
 • Bewaken van externe ontwikkelingen op het vakgebied van operational risk management en vertalen daarvan naar consequenties voor Achmea.
Faciliteren
 • Het initiëren, coördineren en faciliteren van complexe Risk Self Assessments (RSA), waaronder RSA’s op strategisch en tactisch niveau, en andere complexe ORM activiteiten binnen de organisatie. Op basis hiervan het doen van aanbevelingen voor het verbeteren van de beheersing van operational risks en het ondersteunen van de lijnorganisatie met de jaarplanning hiervan.
 • Stimuleren van, initiatief nemen tot en ondersteunen bij het implementeren van maatregelen om operational risks te managen, waaronder het Achmea Controlframework.
 • Ondersteunen van complexe projecten en programma’s binnen de organisatie teneinde de lijnorganisatie te  faciliteren bij het identificeren en managen van operational risks verbonden aan projecten.Het samenwerken in joint audit teams met collega’s en de externe accountant in het kader van third party assurance zoals ISAE 3402/ISAE 3000 (SOC 2).
Monitoren
 • Het verkrijgen van een betrouwbaar beeld inzake de status van de interne beheersing binnen APS/cluster Pensioenen.
 • Toezien op de volledige, juiste en tijdige implementatie, interpretatie en uitvoering van het ORM-beleid van de organisatie en daaraan gerelateerde procedures en richtlijnen.
 • Erop toezien dat de verschillende operationale risico’s binnen de producten, processen, projecten en systemen van de organisatie adequaat worden beheerst. Dit in overeenstemming met van toepassing zijnde beleidsregels, procedures en richtlijnen.
 • Het stimuleren van en toezien op de volledige, juiste en tijdige implementatie van afgesproken operational risk management maatregelen en acties. Waaronder het monitoren van control testing werkzaamheden rondom opzet, bestaan en werking van beheersmaatregelen, de opvolging van audit bevindingen, risk en control issues, etc. Waar nodig het lijnmanagement aanspreken op haar verantwoordelijkheid.
Rapporteren
 • Het opstellen van een periodieke integrale risicorapportages conform beleid ten behoeve van interne en externe belanghebbenden waaronder ook risicorapporages naar klanten.
 • Het verzorgen van toelichtingen en presentaties aan interne en externe belanghebbenden op het gebied van operationale risico’s.
 • Het ondersteunen van het business management van de complexe omgevingen van de organisatie bij het opstellen en afgeven van de assuranceverklaringen voor de organisatie.

De afdeling

Met Oudedagsvoorzieningen (ODV) biedt Achmea financiële oplossingen voor nu, straks en later. Met oog voor maatschappelijke vraagstukken. De onderdelen van ODV voorzien in bankproducten, pensioen- en levensverzekeringen, pensioenadministratie, beleggingsproducten en vastgoed. Hiermee bedienen wij zowel retail als institutionele klanten. Binnen ODV zijn verschillende clusters ondergebracht, waaronder het cluster Pensioenen. Onder dit cluster vallen de bedrijfsonderdelen Achmea Pensioen & Leven (AP&L), Centraal Beheer Premie pensioeninstelling (CB PPI) en Achmea Pensioenservices (APS). 

Over Achmea Pensioenservices
APS wil de beste digitale pensioenuitvoerder van Nederland zijn. In de periode 2021-2025 richt APS zich op de volgende speerpunten: Versnellen volumegroei, toonaangevende propositie, datagedreven werken en digitaliseren. Het verschil maken we niet alleen op inhoud of product, maar vooral door echte aandacht voor en handelen vanuit de behoefte van de klant. Wij onderscheiden ons met onze mensen van andere aanbieders. Dat geldt voor medewerkers die in contact staan met klanten en deelnemers, maar ook voor de medewerkers die achter de schermen werken bij Achmea Pensioenservices.

Jouw afdeling
Je werkt formeel binnen de 2e lijn van het cluster Pensioenen, als onderdeel van Achmea Compliance. In de praktijk werk je veel en nauw samen met een geïntegreerd risk team binnen de 1e lijn van APS met experts op het gebied van Operational Risk, Information Risk en Quality Assurance (ISAE 3402/3000 assurance). Het team rapporteert hiërarchisch aan de directeur Compliance en functioneel aan de directie van ODV cluster Pensioenen.
 

Jouw achtergrond

 • Je hebt een afgeronde wo-opleiding in een financiele richting;
 • Je hebt een duidelijke visie op risicobeheersing en kan op pragmatische wijze waarde toevoegen, zowel op waardebescherming als op waardecreatie;
 • Je kunt samenwerken in multidisciplinaire teams binnen Achmea en/of met klanten, hebt kennis van IT-risk en third party assurance en vindt het leuk om periodiek met de externe accountant t.b.v. ISAE 3402/ISAE 3000 (SOC 2) samen te werken in een joint audit team;
 • Je hebt affiniteit met het onderwerp “pensioen” en ook weet welke (operational) risicomanagementthema’s daar van belang zijn;
 • Je hebt een proactieve houding, kunt goed verbinden en kan hoofd- en bijzaken scheiden;
 • Je hebt sterke communicatieve (zowel mondeling als schriftelijk) en adviesvaardigheden.
 • Kortom, je bent veelzijdig, deskundig en enthousiast, met gevoel voor humor!

Vragen over deze vacature?

Heb je vragen over deze vacature, dan vertel ik je graag meer!

Jan Hibma

+31657683475

Bereken je reistijd

Wat krijg je van ons

Als medewerker bij Achmea zet jij je elke dag in voor een gezonde, veilige én duurzame toekomst. En daar belonen we je graag voor! Natuurlijk krijg je bij ons een goed salaris, een mooie pensioenregeling mét lage eigen bijdrage (3,25%), 136 verlofuren (op basis van 34 uur per week) én korting op onze verzekeringen.
Maar er is meer!

Over Achmea

Achmea staat voor Duurzaam Samen Leven. Een inclusieve samenleving waarin iedereen meedoet en plezierig en gezond met en naast elkaar leeft, is ons ideaalbeeld. Op een manier die langdurig kan voortbestaan. Goede reden om beter met onze leefomgeving om te gaan en duurzame oplossingen beter bereikbaar te maken. Voor iedereen!

Sollicitatieprocedure

Jouw droombaan
in je inbox

Stel een job alert in met jouw persoonlijke instellingen. Zodra er een nieuwe relevante vacature is, dan sturen we je een e-mail!