Risicodeskundige Aansprakelijkheid

Over deze vacature

Help jij de klant bij aansprakelijkheids-risico’s door te inventariseren, analyseren en adviseren? Start dan als Risicodeskundige Aansprakelijkheid bij Achmea.

Je hebt in deze rol klanten in de Grootzakelijke markt, MKB en de Non-Profitmarkt. In deze functie ben je binnen onze organisatie een van de specialisten om risico’s op het gebied van Aansprakelijkheid inzichtelijk te maken.

Je bezoekt onze verzekerden en rapporteert daarover aan de underwriters van Interpolis, Centraal Beheer en Avero.

De underwriters gebruiken jouw risicorapportage voor het inschatten en beoordelen van de risico's van de klant voorafgaand aan de acceptatie of bij prolongatie van de verzekering . Door je dagelijks contact met de makelaar, tussenpersoon en/of account manager ondersteunt de risicodeskundige bij het inzichtelijk maken van risico’s en verstrekt preventie adviezen met als doel risico’s in het brede vakgebied van aansprakelijkheid voor Achmea en haar klanten adequaat te verzekeren en te beheersen.

Vanuit je rol informeer je stakeholders over de ontwikkelingen op het gebied van aansprakelijkheid en in het bijzonder van Werkgevers-, Producten- en Diensten en Milieu aansprakelijkheid. Ook zul je deelnemen aan interne of externe werkgroepen waarin expertise over inzicht in aansprakelijkheidsrisico’s gewenst is en wordt uitgedragen.

Je werkt in deze functie ambulant vanuit huis.

Kernactiviteiten
 • Is werkzaam in de Noordelijke provincies van ons land.
 • Inventariseert, interpreteert en analyseert te verzekeren  risico’s  op het gebied van Aansprakelijkheid en draagt zorg voor een juiste vertaling naar vernieuwende oplossingsrichtingen en adviezen op het gebied van risicoreductie en -preventie. Baseert het advies op risicoanalyses en (markt)onderzoek.
 • Adviseert waar nodig klanten, intermediair, accountmanagers en/of interne partners op directie- en managementniveau over aansprakelijkheidsrisico’s en beheersmaatregelen. Activiteiten kunnen zich uitstrekken tot het uitvoeren van risicomanagement-trajecten met een groot  afbreukrisico.
 • Ondersteunt in verband met contractuele aansprakelijkheid ten aanzien van de impact van inkoop-, verkoop- en leveringsvoorwaarden.
 • Creëert draagvlak door onderhandelen en zo nodig overtuigen voor de uit te voeren preventie maatregelen  bij klanten, tussenpersonen en makelaars.
 • Het bijhouden en correct interpreteren van relevante publicaties op het vakgebied.
 • Volgt en signaleert relevante interne en externe ontwikkelingen binnen het eigen aandachtsgebied. Vertaalt deze ontwikkelingen naar impact voor de organisatie, initieert en ontwikkelt daartoe beleid  en bewaakt hierbij de bijbehorende product- en dienstenontwikkeling.
 • Voert actief relatieopbouw en -beheer bij klanten vanuit het herinspectie programma (cyclische klantbenadering) met het doel het netwerk te onderhouden en de (nieuwe of bestaande) klant te bieden wat hij nodig heeft op het gebied van risicobeheer en preventie van zijn aansprakelijkheidsrisico’s
 • Vertegenwoordigt Achmea op seminars en congressen met betrekking tot het eigen aandachtsgebied.
 • Neemt vanuit de eigen deskundigheid deel aan interne en externe (innovatie,  onderzoeks- en multidisciplinaire)projecten en organisaties.
 • Coacht zo nodig collega’s in ontwikkeling en/of opleiding en draagt zorg voor deling van productkennis aan in- en externe betrokkenen. Stelt zo nodig opleidingsprogramma’s vast en bewaakt de voortgang.
 • Onderhoudt intern contact met medewerkers, management en directie om informatie in te winnen, te informeren, af te stemmen en te adviseren.
Er is sprake van klantcontact bestaande uit aanbieden, bemiddelen, adviseren of uitgebreid informeren daarom  is de medewerker WFT-plichtig op niveau Zakelijk Schade.
Je werkgebied zijn de Noordelijke provincies van Nederland. 
 

De afdeling

Risicodeskundigen Aansprakelijkheid zijn binnen de divisie Schade & Inkomen (dS&I) georganiseerd binnen de afdeling Expertise & Risicodeskundigheid, meer in het bijzonder in het team RD Aansprakelijkheid.
Naast inventarisatie, analyse en advisering van klant en underwriter vragen de Divisies Centraal Beheer, Avero en Interpolis ons steeds vaker om hulp bij het toepassen van risicokennis bij klant- of segment specifieke risicodienstverlening in proposities. Naast technisch geschoolde risicoadviseurs zijn daarvoor ook meer gedragsgeoriënteerde risicomanagers binnen de afdeling werkzaam. Intern onderhoudt de afdeling contacten met acceptanten, herverzekeraars, accountmanagement, schade experts en vakgenoten. De planning en administratieve opvolging van ons werk vindt plaats via een binnendienstteam. Genoemde ingrediënten creëren een prikkelende en professionele werkomgeving waar persoonlijke ontwikkeling hand in hand gaat met klantwaarde.

Jouw achtergrond

Wat maakt jou uniek als Risicodeskundige?
 • HBO+/WO werk- en denkniveau.
 • Diepgaand analytisch en conceptueel denkvermogen.
 • Aantoonbare kennis en ervaring op het vakgebied Aansprakelijkheidsverzekeringen.
 • Uitstekende (schriftelijke en mondelinge) communicatieve vaardigheden en het vermogen om te onderhandelen, zo nodig te overtuigen en draagvlak bij stakeholders te creëren voor je analyse en advies. Dit in Nederlands en Engels
 • Het vermogen om snel te schakelen tussen wisselende prioriteiten en daarin zo nodig steeds opnieuw de juiste keuzes te maken.
De volgende criteria zijn een pré:
 • Risicomanagement- en/of Hogere Veiligheidskunde of de KAM opleiding 
 • Een succesvol afgeronde opleiding Nederlands Recht (civiel, aansprakelijkheid) 
 • Ervaring als Schadebehandelaar en/of Acceptant Aansprakelijkheidsverzekeringen 
 • Specifieke vaktechnische opleidingen op het gebied van gevaarlijke stoffen en machineveiligheid 
 • Je bent bij voorkeur ingeschreven als Register Risicodeskundige (Nivre) en/of de Nederlandse Vereniging van Veiligheidskundedigen (NVVK).
 • Je bent bij voorkeur een ervaren professional met ten minste 5 jaar ervaring met het inspecteren van aansprakelijkheid  risico’s.

Binnen Achmea stellen wij het klantbelang centraal. Dit betekent dat wij alleen producten en diensten aanbieden met toegevoegde waarde voor de klant op de lange termijn. Het is daarom belangrijk dat je in deze functie de belangen van de klant onderkent en zichtbaar afweegt. Je geeft de klant wat hij/zij werkelijk nodig heeft.

 

Vragen over deze vacature?

Heb je vragen over deze vacature, dan vertel ik je graag meer!

Frank Strookappe

+31683562016Stuur een WhatsApp bericht

Bereken je reistijd

Wat krijg je van ons

Als medewerker bij Achmea zet jij je elke dag in voor een gezonde, veilige én duurzame toekomst. En daar belonen we je graag voor! Natuurlijk krijg je bij ons een goed salaris, een mooie pensioenregeling mét lage eigen bijdrage (3,25%), 136 verlofuren (op basis van 34 uur per week) én korting op onze verzekeringen.
Maar er is meer!

Over Achmea

Achmea staat voor Duurzaam Samen Leven. Een inclusieve samenleving waarin iedereen meedoet en plezierig en gezond met en naast elkaar leeft, is ons ideaalbeeld. Op een manier die langdurig kan voortbestaan. Goede reden om beter met onze leefomgeving om te gaan en duurzame oplossingen beter bereikbaar te maken. Voor iedereen!

Sollicitatieprocedure

Jouw droombaan
in je inbox

Stel een job alert in met jouw persoonlijke instellingen. Zodra er een nieuwe relevante vacature is, dan sturen we je een e-mail!