Strategisch Adviseur Gemeenten

Over deze vacature

Om de juiste zorg en ondersteuning op de juiste plek te realiseren voor hun verzekerden, werkt Zilveren Kruis Achmea samen met 96 gemeenten in Nederland. Vanwege uitbreiding van het team zijn we op zoek naar een daadkrachtige en verbindende Strategisch Adviseur Gemeenten met werkgebied een aantal gemeenten binnen de provincie Utrecht, Veluwe en Kennemerland. De sollicitatieprocedure is uitbesteed aan Werving & Selectiebureau VOOR. Contactpersoon is Kyra Cools, 06 52 33 64 80. Solliciteren

Over samenwerking met Gemeenten
Om de juiste zorg en ondersteuning op de juiste plek te realiseren voor verzekerden, is samenwerking vanuit landelijke afspraken nodig op het snijvlak van de wettelijke kaders. Voor gemeenten betreft dat de Wmo, Jeugdwet en Wet publieke gezondheid. Voor zorgkantoor en zorgverzekeraar is dat de Zorgverzekeringswet en de Wet langdurige zorg. Concrete doelen, en daarbij behorende verantwoordelijkheden, zijn uitgewerkt in het Integraal Zorg Akkoord (IZA) en het Gezond, het Actief Leven Akkoord (GALA), het Programma Wonen, Ondersteuning en Zorg voor Ouderen (WOZO) en het Programma Toekomstbestendige Arbeidsmarkt Zorg en Welzijn (TAZ). Met deze Akkoorden liggen er uitdagingen om het goede gesprek met de juiste partijen in de juiste volgorde te voeren waardoor er concreet actie kan worden genomen om de doelen te bereiken.

Het werkgebied van Zilveren Kruis omvat 96 gemeenten. Met deze gemeenten is (deels) al een (langdurige) samenwerking opgebouwd. Dit werkgebied is nu onderverdeeld bij 4 Strategisch Adviseurs Gemeenten. Vanwege de complexiteit van de opgave en de grootte van het werkgebied, zoekt Zilveren Kruis een 5e daadkrachtige en verbindende Strategisch Adviseur gemeenten voor 32-34 uur per week met als werkgebied de gemeenten in Utrecht, Veluwe en Kennemerland.

Jouw werkgebied wordt een aantal gemeenten in de provincie Utrecht, Veluwe en Kennemerland. In overleg met het team kan hier nog een iets andere indeling worden gemaakt afhankelijk van jouw woonplaats en bestaande netwerk. Daarnaast worden specifieke beleidsthema’s en aandachtgebieden (zoals bijvoorbeeld preventie of ouderenzorg) in goed overleg binnen het team verdeeld.

Jouw opgave is driedelig:
  • In de gemeente / regio exploreer je proactief de mogelijkheden voor samenwerking en adviseer je Zilveren Kruis over de invulling daarvan. Je onderhoudt een waardevol netwerk van partners binnen het sociaal domein en de zorg. Je bent namens Zilveren Kruis eerste contactpersoon/aanspreekpunt voor de gemeente en samen met gemeenten verantwoordelijk voor de voorbereiding (en coördinatie) van ambtelijke en bestuurlijke overleggen.
  • Het samen met regio(gemeenten) opstellen van een procesvoorstel en planning om uitwerking te geven aan het IZA en GALA. Je bent samen met de regionale vertegenwoordiger van de gemeenten hiervoor in de lead en aanspreekbaar op de totstandkoming van door de regionale zorgpartijen gedragen afspraken die voldoende concreet zijn om de regionale knelpunten in de zorg duurzaam op te lossen én die zorginhoudelijk en organisatorisch uitvoerbaar zijn. Je werkt hierbij samen met collega’s van beleid, inkoop en commercie.
  • Naast de activiteiten met de gemeenten werkt het team aan beleidsontwikkeling op de grensvlakken van zorg en ondersteuning, aan de communicatiestrategie, aan verdiepende analyses en aan beleidsontwikkeling op specifieke thema’s. Met deze onderwerpen ga je volop aan de slag. Ook neem je in het kader van de samenwerking met gemeenten deel aan (thematische) landelijke overleggen met organisaties als Zorgverzekeraars Nederland, VNG en VWS.

De afdeling

Als Strategisch adviseur Gemeenten maak je onderdeel uit van het team van vier Strategisch adviseurs. Dit team werkt voor de gehele Zorginkoop organisatie van Zilveren Kruis (zowel Zvw als Wlz). Samen met Zorginkoop ben je verantwoordelijk voor het opstellen van de strategie van Zilveren Kruis richting gemeenten in het kader van IZA en GALA en het implementeren en waarmaken ervan. Je ontvangt leiding van de directeur Zorginkoop Langdurige Zorg.

Jouw achtergrond

  • Je bent een gedreven en ervaren professional met kennis van (delen van) het sociaal domein (Wmo, Jeugdwet, Wet Publieke Gezondheid) en/of het zorgstelsel (Zvw / Wlz) met WO werk- en denkniveau.
  • Je bent een slimme adviseur die resultaten heeft behaald in dit complexe politiek-bestuurlijke werkveld. Met gemeenten en stakeholders ga je in gesprek over hun plannen, je denkt mee en inspireert hen. Waar nodig beoordeel je de plannen. Je bent daadkrachtig in het maken, vastleggen en bewaken van voortgang op doelen en afspraken. Je zoekt naar oplossingen, biedt houvast, ook als er iets tussendoor komt of een doel niet gehaald dreigt te worden.
  • Je bent een serieuze gesprekspartner op politiek-bestuurlijk niveau vanuit in- en overzicht in de vraagstukken (IZA, GALA, WOZO en/of TAZ) en de belangen en betrokkenheid van gemeenten, zorgaanbieders en stakeholders. Je kan prioriteiten stellen, versnellen, aanspreken, of een tussenstap maken om voortgang, in en focus op, afspraken en doelen, erin te houden. Ervaring hebben en goed zijn in het bouwen en onderhouden van relaties van strategisch tot operationeel niveau is essentieel.
  • Je kunt goed luisteren en aansluiten bij verschillende type collega’s en organisaties. Je stelt kritische vragen, vraagt door, zet mensen aan het denken en betrekt hen bij ontwikkeling en implementatie van plannen. Je toont begrip voor bezwaren, zonder een ingezette lijn los te laten. Als netwerker onderken je de invloed van jouw beslissingen of activiteiten bij het realiseren van gezamenlijke successen, zowel in- als extern.
  • Je persoonlijkheid vinden we minstens zo belangrijk als de kennis en ervaring die je meebrengt. Je hebt een positieve grondhouding, straalt energie uit en bent flexibel als zaken anders gaan dan verwacht. Je houdt van impact en resultaten. Alleen op pad gaan vind je heerlijk en je voelt
  • je thuis in een team. Je staat open om te leren. Binnen Zilveren Kruis word je aangemoedigd je verder te ontwikkelen.
Zilveren Kruis gelooft in de kracht van diversiteit. Met een divers personeelsbestand is het gemakkelijker om aansluiting te vinden bij de diversiteit in de Nederlandse samenleving. Daarnaast maken verschillen een team sterk, anders denken zorgt voor verschillende zienswijzen. Dat maakt het samenwerken leuker en het eindresultaat beter.

Vragen over deze vacature?

Heb je vragen over deze vacature, dan vertel ik je graag meer!

Jacco Eijgelaar

+31630081969
Stuur een WhatsApp bericht

Bereken je reistijd

Wat krijg je van ons

Als medewerker bij Achmea zet jij je elke dag in voor een gezonde, veilige én duurzame toekomst. En daar belonen we je graag voor! Natuurlijk krijg je bij ons een goed salaris, een mooie pensioenregeling mét lage eigen bijdrage (3,25%), 136 verlofuren (op basis van 34 uur per week) én korting op onze verzekeringen.
Maar er is meer!

Over Zilveren Kruis

Omdat wij geloven dat mensen zich beter voelen als ze zelf invloed kunnen uitoefenen op hun gezondheid. Mensen die gezond zijn, willen we graag gezond houden. Met mogelijkheden en tips voor een gezonde leefstijl. Bijvoorbeeld via Actify, waar we mensen via een app of een programma helpen in kleine stapjes gezonder te leven. Sommige mensen kunnen niet beter worden. Dan is het belangrijk dat ze zich in ieder geval beter vóelen. We brengen gezondheid letterlijk dichterbij, in het eigen huis, op het werk of onderweg. Met onze zorgpartners investeren we in nierdialyse thuis of hartmonitoring via een app. En natuurlijk betalen we en regelen we de zorg voor onze klanten. En helpen wij ze bij het vinden en regelen van zorg, die het best passend. Help jij ons mee? 

Sollicitatieprocedure

Jouw droombaan
in je inbox

Stel een job alert in met jouw persoonlijke instellingen. Zodra er een nieuwe relevante vacature is, dan sturen we je een e-mail!