Zorginkoper regio Zuid West Nederland

Over deze vacature

Wij zijn op zoek naar een enthousiaste en ondernemende zorginkoper voor het inkoopteam Zuid West Nederland (het gebied loopt van Leiden t/m Tilburg & Zeeland en alles wat daar tussen ligt). Jij bent een professional die ervaring heeft opgedaan binnen zorginkoop of -verkoop en de dynamiek van het onderhandelen spreekt je aan. Ook kan het zijn dat je een bedrijfseconomische achtergrond hebt, met een passie voor de organisatie en financiering van zorg. Het belang van onze verzekerde staat in jouw handelen voorop. Voor deze verzekerden maak je contractafspraken met een goede balans tussen toegankelijkheid, betaalbaarheid en kwaliteit van zorg. In deze tijd een super relevant en belangrijk thema!

Je krijgt er energie van om, samen met je collega zorginkopers, de best passende inkoopstrategieën te ontwikkelen en deze te vertalen naar accountplannen of een regioplan. Je bent verantwoordelijk voor het afsluiten van contracten met aanbieders op basis van beleid, mandaat en tijd. Van oudsher vinden er veel inkoopgesprekken plaats in het najaar, maar meerjarencontracten sluiten we eigenlijk het hele jaar door. Er is steeds minder sprake van een standaardcyclus. Het inkopen van zorg is continu in beweging waarbij geen jaar hetzelfde is. Je handelt autonoom binnen kaders, op zowel tactisch als strategische niveau waarin je acteert als gespreks- en sparringspartner. En maakt afspraken die de toegankelijkheid, betaalbaarheid en kwaliteit van de gezondheidszorg ten goede komen. Naast het inkopen ligt er een taak om uitvoering te geven aan het Integraal Zorgakkoord. De reden voor het ontstaan van deze vacature.

Naast zorginkoper ben je ook een externe ambassadeur van Zilveren Kruis. Je vertegenwoordigt ons naar zorgaanbieders en overige stakeholders op tactisch en strategisch niveau, met een focus op duurzame relatieopbouw en richtinggevend naar de lange termijn doelen. Zowel extern als intern ben je het aanspreekpunt voor jouw dossiers. Intern sta je in verbinding met de afdelingen strategie & innovatie, naleving & controle, operations en juridische zaken om de inkoopdoelstellingen te realiseren.

Het is belangrijk dat je goed het overzicht kunt behouden en snel kunt schakelen tussen verschillende onderwerpen. Je komt het beste tot je recht in een dynamische, soms hectische, werkomgeving waarin jij de rust kunt bewaren. Je vind het leuk om binnen kaders zelf je werkzaamheden vorm te geven.

Werkzaamheden:

 • Je bepaalt, samen met je collega’s van inkoop en beleid, hoe we de inkoop in de regio vormgeven: we proberen dit zo integraal mogelijk te doen, waarbij we de samenwerking tussen zorgaanbieders in de regio stimuleren.
 • Je stelt een aanpak en planning op voor het realiseren van de inkoop en pakt daarmee een rol in het op te stellen zorgaanbiedermanagement.
 • Je voert gesprekken met zorgaanbieders en maakt (nieuwe) contractafspraken. De focus van jouw aandachtsgebied ligt waarschijnlijk bij de ouderenzorg en huisartsenzorg.
 • Je legt contractafspraken zorgvuldig vast. Procesverbetering, zorgvuldige administratieve afhandeling en vastlegging van de contractafspraken is hierbij van essentieel belang.
 • Je bent verantwoordelijk voor de voortgang op de realisatie van de inkoop binnen de afgesproken deadlines en het financiële mandaat.
 • Je neemt deel in een multidisciplinair overleg (beleidsteam) tussen de betrokken afdelingen.
 • Je bent aanspreekpunt op alle lopende operationele zaken rondom de inkoop van jouw zorgsoort.
   

De afdeling

Binnen Zilveren Kruis Zorginkoop werk je als zorginkoper op de afdeling Inkoop met zo'n 100 andere collega's samen aan het toegankelijk houden van de zorg. De afdeling Inkoop bestaat uit 4 regionale inkoop teams en 1 landelijk inkoop team. Daarnaast maakt een afdeling Digitale Contractering en een team Contractadministratie onderdeel uit van de afdeling Inkoop. 

Je zal als zorginkoper onderdeel uitmaken van het inkoopteam voor de regio Zuid West Nederland (Zuid-Holland, Zeeland en gedeelte van Brabant). Dit team is verantwoordelijk voor de inkoop van huisartsenzorg, geestelijke gezondheidszorg, ouderenzorg, ziekenhuiszorg & MSR. Het team bestaat uit 10 inkopers, een inkoopondersteuner en een regiomanager. Een keer per week zien jullie elkaar op de locatie Zeist of Leiden.

Jouw achtergrond

 • Je hebt een afgeronde HBO of WO opleiding;
 • Je bent een verbinder die graag in een breed in- en extern stakeholderveld opereert. Ervaring in het zorgveld is een pre; 
 • Je bent ondernemend en runt met plezier je eigen portefeuille;
 • Je kan relaties leggen tussen getallen en materialiteit (gevoel voor orde grootte en getal) en kan financiële analyses interpreteren;
 • Je beschikt over goede onderhandelings- en communicatieve vaardigheden.
Je bent vaak terug te vinden bij zorgaanbieders in de regio West-Brabant en Zeeland. Een woonplaats in dit gebied is wenselijk. 

Vragen over deze vacature?

Heb je vragen over deze vacature, dan vertel ik je graag meer!

Jacco Eijgelaar

+31630081969
Stuur een WhatsApp bericht

Bereken je reistijd

Wat krijg je van ons

Als medewerker bij Achmea zet jij je elke dag in voor een gezonde, veilige én duurzame toekomst. En daar belonen we je graag voor! Natuurlijk krijg je bij ons een goed salaris, een mooie pensioenregeling mét lage eigen bijdrage (3,25%), 136 verlofuren (op basis van 34 uur per week) én korting op onze verzekeringen.
Maar er is meer!

Over Zilveren Kruis

Omdat wij geloven dat mensen zich beter voelen als ze zelf invloed kunnen uitoefenen op hun gezondheid. Mensen die gezond zijn, willen we graag gezond houden. Met mogelijkheden en tips voor een gezonde leefstijl. Bijvoorbeeld via Actify, waar we mensen via een app of een programma helpen in kleine stapjes gezonder te leven. Sommige mensen kunnen niet beter worden. Dan is het belangrijk dat ze zich in ieder geval beter vóelen. We brengen gezondheid letterlijk dichterbij, in het eigen huis, op het werk of onderweg. Met onze zorgpartners investeren we in nierdialyse thuis of hartmonitoring via een app. En natuurlijk betalen we en regelen we de zorg voor onze klanten. En helpen wij ze bij het vinden en regelen van zorg, die het best passend. Help jij ons mee? 

Sollicitatieprocedure

Jouw droombaan
in je inbox

Stel een job alert in met jouw persoonlijke instellingen. Zodra er een nieuwe relevante vacature is, dan sturen we je een e-mail!