​Mijn Projecten

1. Basisprogramma Schade & Inkomen

Tijdens het basisprogramma heb ik in een half jaar de keten van de productdivisie Schade & Inkomen doorlopen. De eerste twee maanden heb ik bij verschillende teams van de financiële administratie meegelopen en mijzelf wegwijs gemaakt binnen Achmea. Hierna ben ik twee maanden aan de slag gegaan bij Business Control van de afdeling Schade Particulieren en hield ik mij bezig met de rendementen van collectiviteiten. De laatste twee maanden heb ik een bijdrage geleverd aan de halfjaarcijfers bij de afdeling Reporting.

2. Professionalisering van het Pricing Proces

In deze opdracht ben ik bezig met het verbeteren van het pricing proces voor schadeverzekeringen voor particulieren. Eerst heb ik gesprekken gevoerd met alle betrokken afdelingen om een duidelijk beeld te krijgen van het huidige proces. Dit heeft geleid tot verbeteracties om in de toekomst de tijdsduur van het proces te verkorten. .

3. Premiestelling Zorgverzekeringen

Bij het business control team binnen de divisie Zilveren Kruis ben ik bezig geweest met de premiestelling voor 2018. Voor de analyse heb ik mij bezig gehouden metde beheerskosten en kortingen. Na het doorrekenen heb ik een belangrijke bijdrage kunnen leveren aan het adviserende stuk dat naar de RvB is gegaan. Na de premiestelling zal ik mij gaan foucussen op een automatiseringsslag bij financial control.


                                                       


​ 


 ​


  

 
 
Uitgestroomde Trainees
Wie ben ik?
Na mijn bachelor Bedrijfseconomie heb ik de masters Finance en International Financial Management gevolgd aan de Rijksuniversiteit Groningen. Sinds maart 2016 ben ik Financieel Management Trainee bij Achmea. 

Projecten
- Basisprogramma Schade & Inkomen
-  Verbeteren van het pricing proces voor  schadeverzekeringen
- Premiestelling Zorgverzekering