​​

Mijn Projecten

1. Ontwikkeling Centraal Beheer medewerkersprogramma

Het eerste half jaar van mijn traineeship heb ik de basis gelegd voor een programma voor nieuwe en huidige medewerkers die werken vanuit het merk Centraal Beheer. Het programma heeft als doel om de merkwaarden en het verhaal van Centraal Beheer bekend(er) te maken en medewerkers te helpen hoe ze dit kunnen gebruiken richting de klant. Als projectleider kreeg ik de opdracht om een programma te ontwikkelen maar was ik heel vrij in de manier waarop of met wie ik dat deed.  Ik was onderdeel van de afdeling marketing, maar werkte vooral veel samen met mensen vanuit communicatie en merk. Daarnaast was het voor mij in deze rol erg belangrijk om goed contact te houden met de wensen van medewerkers en managers uit de organisatie, voor wie we het programma ontwikkelden. 

2. Begeleiding herinrichtingstraject & vernieuwing Collectieve Aanvullende Verzekering​

Mijn tweede opdracht is bij Zilveren Kruis in Leiden. Hier ben ik onderdeel van een tijdelijk team dat zich buigt over een mogelijke herinrichting van verschillende afdelingen binnen commercie en klantcontact. Met dit team zijn we verantwoordelijk voor een gedegen onderzoek naar de mogelijkheden van herinrichten en de uiteindelijke transitie naar- en uitvoering van deze herinrichting. Naast mijn inhoudelijke bijdrage binnen dit team ondersteun ik de trekker van het team in het vormgeven van een goed proces.

Naast de herinrichting doe ik ook een opdracht bij Product Management van Zilveren Kruis. Hier ben ik samen met een Sr. Product Manager trekker van een verbetertraject voor de collectieve- en werknemers aanvullende verzekeringen (CAV/WAV) van Zilveren Kruis. Het doel van dit traject is om nieuw beleid vorm te geven zodat we met CAV/WAV waarde toevoegen voor onze collectieve relaties en eindklanten, een goede werking in de keten borgen en voldoen aan de criteria die de toezichthouder ons stelt. Naast mijn inhoudelijke bijdrage ben ik verantwoordelijk voor de planning en het proces van het traject en de verschillende werksessies die we met ons multidisciplinair samengestelde team hebben.​ 

3. Ontwikkeling Smart Home propositie Anytime (Interamerican, Athene)

Mijn buitenlandopdracht doe ik bij Interamerican in Athene. Voor het directe kanaal (Anytime) van Interamerican ontwikkel ik een nieuw propositie rondom smart home. Dit begint met een kort onderzoek naar de internationale ontwikkelingen rondom smart home en de klantbehoeften in de Griekse markt. Op basis daarvan ontwikkel ik zo snel mogelijk een minimal viable product waarmee ik een pilot draai. Dit levert informatie op die we gebruiken bij de verdere ontwikkeling van de propositie. Door dit proces constant te herhalen gebruiken we constant de feedback van de klant, en ontwikkelen we uiteindelijk een product waarvan we zeker weten dat het aan de behoeften van de klant voldoet. 

​​

                                                     
​ 


 ​


  

 
 
Uitgestroomde Trainees


​​Wie ben ik?

Na mijn bachelor Bestuurs- en Organisatiewetenschap en master Publiek Management, aan de Universiteit Utrecht, heb ik een jaar als Community Manager bijeenkomsten voor topbestuurders van publieke en private organisaties georganiseerd. Sinds september 2016 ben ik Management Trainee bij Achmea.

 Projecten
Ontwikkeling Centraal Beheer medewerkersprogramma
Begeleiding herinrichtingstraject & vernieuwing Collectieve Aanvullende Verzekering
- Propositiemarketeer Interamerican (Athene)

>> Lees meer over de projecten van Eva ​