​Mijn Projecten

1. Ontdekken van de financiële keten, specialisatie Zorg

In mijn eerste opdracht heb ik drie verschillende afdelingen gezien. De eerste periode werkte ik bij de financiële administratie, waar ik in zoveel mogelijk informatie heb opgezogen om zo een beeld te krijgen van de administratie. Daarna werkte ik bij Financial Control Zorg, waar ik een analyse deed op de boekingsgang van ons reis- en expatproduct. De laatste twee maanden werkte ik bij de afdeling Reporting. Hier was ik verantwoordelijk voor een hoofdstuk in het halfjaarverslag en deed ik de afstemming met de verschillende binnen- en buitenlandse divisies en de accountants.
 

2. Opzetten van een kostenverdeelmodel voor Achmea Bank

In mijn tweede opdracht heb ik een kostenverdeelmodel opgesteld op basis van Activity Based Costing bij Achmea Bank. In deze ‘kop-staart’ opdracht zat veel afwisseling. In de eerste weken haalde ik zoveel mogelijk informatie over Achmea Bank op bij alle afdelingen van de bank, en ging ik op zoek naar praktijkvoorbeelden van Activity Based Costing binnen de rest van Achmea. Vervolgens heb ik het model opgezet, gepromoot en gebruikt voor analyses. Het is heel gaaf om je model later terug te zien als voorbeeld voor andere bedrijfsonderdelen!

 
3. Verbeteren van het Commercieel Budget

In mijn derde opdracht doe ik verschillende projecten bij de afdeling Business Control. Mijn hoofdopdracht is het commercieel budget naar een hoger plan tillen. Dit budget bestaat uit verschillende varianten om zakelijke klanten te helpen, bijvoorbeeld bij preventie. Verder ben ik momenteel bezig met een analyse op de MKB portefeuille en ons vitaliteitspakket voor hogescholen. Hierbij kom ik met verbeterideeën  op basis van een combinatie van data en klantinput. 


Uitstroomfunctie: Adviseur Balansmanagement

Per1 maart 2017 ben ik begonnen bij Achmea Investment Management als balansmanagement adviseur. in mijn rol geef ik pensioenfondsen advies over het  beheersen van hun balansrisico's. Deze risico's zijn met name valutarisico's en renterisico's.

 





 ​ 






 ​






  

 
 
Uitgestroomde Trainees




Wie ben ik?
Na mijn middelbare school heb ik aan de Rijkuniversiteit Groningen mijn bachelor Bedrijfseconomie en Master Finance behaald. Sinds maart 2015 ben ik Financieel Management Trainee bij Achmea.

Projecten
- Ontdekken van de financiële keten, specialisatie Zorg
- Kostenverdeel model voor Achmea Bank opgezet
- Commercieël budget Zilveren Kruis naar een hoger plan    brengen

Uitstroomfunctie
- Adviseur balansmanagement