Mensen verschillen, gelukkig maar. Wij willen dat iedereen zich welkom voelt bij Achmea. Dus doen we onze uiterste best om dat voor elkaar te krijgen. Elke dag werken we aan een meer diverse en inclusieve omgeving, waarin iedereen de ruimte krijgt om zichzelf te zijn.

Een team waarin iedereen zich herkent; jij past er altijd tussen.  

Waarom? 

Wij geloven dat werken aan een diverse en inclusieve organisatie eerlijk en slim is om te doen. Eerlijk: iedereen verdient een gelijke kans op de arbeidsmarkt. Slim: het is bewezen dat diversiteit en inclusie bijdraagt aan meer creativiteit, snellere innovatie en betere service naar klanten. Wij kunnen onze ambities alleen waarmaken als alle medewerkers zichzelf kunnen én durven te zijn. Alle verschillende talenten en perspectieven binnen onze organisatie dragen uiteindelijk bij aan betere besluiten, meer creativiteit en innovatie. 

Wat doen we? 

We zetten ons op verschillende manieren in om een organisatie te zijn waarin iedereen zichzelf kan en mag zijn én waar verschillen geaccepteerd, gewaardeerd en gerespecteerd worden. Hierbij richten we ons niet alleen op zichtbare verschillen, maar streven we naar het geven van ruimte aan alle kenmerken die voor een individu van belang zijn.  

Hoe doen we dat? 

Achmea werkt actief aan drie pijlers:

  • Het aantrekken van diverse talenten
  • Het stimuleren van de doorgroei van diverse talenten
  • Het zijn van een aantrekkelijke werkgever voor divers talent

Zo werken we actief aan het realiseren van een objectievere en daarmee inclusieve werving en selectie, bieden we mentortrajecten en empowermenttrainingen om meer diversiteit in de top te bereiken én zijn er inclusieve voorzieningen en arbeidsvoorwaarden om het beste uit onze collega’s te halen. Daarnaast werken we continu aan bewustwording over diversiteit en inclusie. Buiten onze organisatie zetten we ons in om actief kennis te delen met andere werkgevers en bedrijven.

We snappen best dat – naast al die verschillen – het soms ook fijn is om samen met je gelijkgestemden iets te ondernemen. Dat kan dankzij het Diversiteits Netwerk Achmea, waaronder meerdere interne netwerken samenwerken zoals Jong Achmea, HoLA!, Autisme Ambassade, Onbeperkt Achmea en Kleurrijk Achmea. Er worden evenementen georganiseerd, waarmee het bewustzijn gecreëerd wordt dat iedereen anders mag zijn en toch een gezamenlijk doel nastreeft. Dat gebeurt bij Achmea. 

Collega's in gesprek aan tafel

Jouw droombaan
in je inbox

Stel een job alert in met jouw persoonlijke instellingen. Zodra er een nieuwe relevante vacature is, dan sturen we je een e-mail!