Zorginkoper Extramurale Farmacie

Over deze vacature

Wij zijn op zoek naar een resultaatgerichte en ondernemende (senior) zorginkoper Extramurale Farmacie. Je hebt de afgelopen jaren ruime ervaring opgedaan in een inkopende of verkopende rol  in een (ziekenhuis)apotheek, bij een farmaceut, een farmaceutische groothandel, collectief van apotheken of bij een zorgverzekeraar. De dynamiek van het onderhandelen spreekt je aan en je krijgt energie van het maken van goede afspraken voor onze verzekerden met zorgaanbieders en leveranciers van geneesmiddelen. Met oog voor onze verzekerde ben jij steeds op zoek naar de balans tussen toegankelijkheid, betaalbaarheid en kwaliteit van de farmaceutische zorg. Het beleid wordt vormgeven door je collega’s van Strategie en Innovatie waarbij je een belangrijke rol hebt om de buitenwereld naar binnen te vertalen en andersom.
Je vindt het leuk om, samen met je collega zorginkoper en het segmentteam extramurale farmacie, inkoopstrategieën te ontwikkelen en deze te vertalen naar concrete accountplannen. Jij zorgt er vervolgens voor dat, op zowel tactisch als bestuurlijk niveau, de (contracts- en inkoop-) afspraken worden gemaakt binnen het financieel mandaat en binnen het afgesproken tijdspad.

Als zorginkoper ben je uiteraard ook ambassadeur voor Zilveren Kruis. Je vertegenwoordigt ons naar zorgaanbieders en overige stakeholders op tactisch en strategisch niveau. Je zorgt voor een duurzame relatieopbouw en bent richtinggevend naar de lange termijn doelen. Zowel extern als intern ben je het aanspreekpunt voor jouw dossiers en sta je in verbinding met de afdelingen Strategie & Innovatie, Naleving & Controle, Klantcontact, Commercie, Operations en Juridische Zaken om onze inkoopdoelstellingen te realiseren. Op doortastende en creatieve wijze zorg jij, en je collega inkopers, dat de inkoop goed wordt geregeld.

Het is belangrijk dat je goed het overzicht houdt en snel kunt schakelen tussen verschillende onderwerpen. Je komt het beste tot je recht in een dynamische, soms hectische, corporate werkomgeving waarin je de rust kan bewaren. Daarnaast schuw je onderhandel gesprekken met apothekers en leveranciers van geneesmiddelen niet.

Werkzaamheden 
 • Je bepaalt, samen met je collega’s van inkoop en beleid, hoe we de extramurale farmacie passend kunnen inkopen. Het gaat dan om:
  • De verschillende soorten apotheken (openbaar apotheken, apotheekhoudend huisartsen, poliklinische apotheken, internetapotheken en direct leveranciers);
  • Dienstapotheken, die de zorg buiten kantooruren beschikbaar houden. Dit gaat in representatie namens alle verzekeraars;
  • Geneesmiddelen. Waarbij één van de belangrijkste inkoopinstrumenten ons preferentiebeleid is.
 • Je stelt, samen met je collega’s van inkoop en beleid, een aanpak en planning op voor het realiseren van de inkoop waarbij we de methode van inkoop bepalen zoals hoeveel aanbieders willen we contracteren en onder welke voorwaarden.
 • Je voert gesprekken met (koepels en ketens van) apotheken, farmaceuten en andere stakeholders op basis van zorgaanbiedersmanagement.
 • Het afsluiten van contracten met aanbieders op basis van beleid, mandaat en tijdslijn.
 • Je neemt deel in het multidisciplinair overleg (segmentteam) extramurale farmacie.
 • Je legt contractafspraken zorgvuldig vast. De samenwerking met de afdeling Digitaal Contracteren en Naleving & Controle op procesverbetering, administratieve afhandeling en vastlegging van de contractering is hierbij van essentieel belang.
Je bent aanspreekpunt op alle lopende operationele zaken rondom de inkoop van extramurale farmacie zowel intern als extern.

De afdeling

Je zal als Zorginkoper onderdeel uitmaken van het landelijk inkoopteam. Dit team is verantwoordelijk voor de inkoop van de dossiers die op landelijke basis worden ingekocht. Van ambulancezorg, geboortezorg tot aan huisartsen- en ouderenzorg. In totaal kopen wij 21 dossiers landelijk in met 18 inkopers en een inkoopondersteuner.

Binnen Zilveren Kruis Zorginkoop werk je op de afdeling Inkoop met zo’n 100 andere collega’s aan het toegankelijk houden van de zorg wat zo belangrijk is voor onze klanten, onze verzekerden. Dit doen wij door te zorgen voor balans tussen toegankelijkheid, kwaliteit en betaalbaarheid van zorg.

Jouw achtergrond

Je wordt zorginkoper voor Extramurale Farmacie. Het zal je dan ook niet verbazen dat ervaring in deze specifieke markt, met relevante kennis van wet- en regelgeving, een duidelijke pré is.
Daarnaast herken je je in het onderstaande profiel:
 • Je hebt een WO werk- en denkniveau;   
 • Je beschikt bij voorkeur over een (breed) netwerk binnen de farmacie;
 • Je bent ondernemend, team- en resultaatgericht en je kan goed hoofd- en bijzaken van elkaar scheiden; 
 • Je bent een verbinder, organisatorisch sterk en sensitief;
 • Je beschikt over goede onderhandelings- en communicatieve vaardigheden en krijgt energie van uitdagende gesprekken.

Vragen over deze vacature?

Heb je vragen over deze vacature, dan vertel ik je graag meer!

Madelon Busse-Bruil

+31657866548

Bereken je reistijd

Wat krijg je van ons

Als medewerker bij Achmea zet jij je elke dag in voor een gezonde, veilige én duurzame toekomst. En daar belonen we je graag voor! Natuurlijk krijg je bij ons een goed salaris, een mooie pensioenregeling mét lage eigen bijdrage (3,25%), 136 verlofuren (op basis van 34 uur per week) én korting op onze verzekeringen.
Maar er is meer!

Over Achmea

Achmea staat voor Duurzaam Samen Leven. Een inclusieve samenleving waarin iedereen meedoet en plezierig en gezond met en naast elkaar leeft, is ons ideaalbeeld. Op een manier die langdurig kan voortbestaan. Goede reden om beter met onze leefomgeving om te gaan en duurzame oplossingen beter bereikbaar te maken. Voor iedereen!

Sollicitatieprocedure

Jouw droombaan
in je inbox

Stel een job alert in met jouw persoonlijke instellingen. Zodra er een nieuwe relevante vacature is, dan sturen we je een e-mail!