Nieuws

Drones inzetten voor een efficiënte en betaalbare voedselketen?

Martijn Feenstra Kuiper

Een hagelbui boven een aardappelveld kunnen we niet wegtoveren, maar we kunnen de schade wel zoveel mogelijk beperken. Met behulp van drones. Nieuwsgierig geworden? Lees mijn blog!  

Als je aan een verzekeraar denkt, denk je misschien niet meteen aan drones. Maar de toekomst van mobiliteit, ook door de lucht, is voor Achmea wel degelijk een belangrijk thema. We denken niet alleen na over hoe drones en dronevluchten het best verzekerd kunnen worden, maar we zetten zelf ook drones in om ondernemers te adviseren over hoe ze risico’s op schade zoveel mogelijk kunnen beperken.  

Snel inzicht in de impact

Dat doen we ook voor onze boeren en tuinders. Want zij werken keihard om iedereen van eten te voorzien. De oogst kan mislukken door hagel, storm, regen of droogte. En met de verandering van het klimaat wordt die kans alleen maar groter. Met als gevolg: geen inkomsten voor de boer, hogere prijzen voor consumenten of in extreme gevallen te weinig eten in de winkel. Achmea (Agro) verzekert gewassen, dieren, machines, kassen en gebouwen van agrarische ondernemers. De nadruk ligt bij ons op schade voorkomen, maar een hagelbui boven een aardappelveld kunnen we nog niet wegtoveren. Belangrijk na een gewasschade is snel inzicht hebben in de impact. Is het gewas helemaal verloren of kan het gered worden?   

Daar zetten we nu drones en andere technologieën voor in

Waar voorheen alleen een visuele inspectie gangbaar was, kunnen we nu ook drones inzetten om de schade in kaart te brengen. Een drone vliegt in een paar minuten automatisch over het perceel en neemt foto’s met een camera met een meervoudig lenzensysteem. Het resultaat is een NDVI (Normalized Difference Vegetation Index) kaart van het perceel. Hiermee wordt inzichtelijk gemaakt hoeveel vegetatie er (nog) aanwezig is. Met een groeimodel van Wageningen Universiteit berekenen we het opbrengstverlies wat is ontstaan door de schade. Achmea vergoedt de schade, maar de ondernemer heeft hiermee óók meteen een compleet beeld van zijn perceel. En dat kan helpen om tóch een deel alsnog te oogsten. Dus, over vliegen gesproken: hier heb je er twee, in één klap. 😉

Ook in de glastuinbouw zetten we drones in. Twee taxateurs zijn opgeleid tot échte Drone Operators voor de glastuinbouw: zij vliegen met de drone over de kas en maken foto’s die vervolgens bekeken worden door een schade-expert. Op basis daarvan wordt een plan van aanpak gemaakt met de ondernemer om te zorgen dat hij snel weer kan ondernemen. 

Voorbereiden op de toekomst: méér drones én Machine Learning

Om het gebruik van drones in de land- en tuinbouw verder op te schalen, zijn we de modellen verder aan het verfijnen. In de toekomst kan de boer ook zijn eigen dronebeelden in het systeem uploaden. Ook bereiden we ons voor op een toekomst waarin we gewasschades in het buitenland kunnen afhandelen op basis van, jawel: dronebeelden. 

Het drone-proces in de glastuinbouw zijn we aan het door ontwikkelen. De drone operator kan de beelden rechtstreeks naar de cloud  uploaden. De beelden worden daar verwerkt en met behulp van machine learning wordt de schade geïnventariseerd. Daarmee versnellen we ons schadeproces. Want: hoe sneller de ondernemer weer verder kan, hoe beter. Elk uur stilstand kost veel geld én voedsel. En dat moeten we zo veel mogelijk voorkomen. Want: voedsel is brandstof voor de mens. 

Achmea is partner van de Amsterdam Drone Week (1 t/m 3 december) Dit partnership past in onze strategie om bij te dragen aan een veilige en toekomstbestendige samenleving. De toekomst van innovatieve mobiliteit, ook door de lucht, hoort daarbij. Meer weten? Ga naar: https://nieuws.achmea.nl/drones-en-verzekeren-een-spannende-ontdekkingstocht-waarin-achmea-graag-voorop-loopt

Jouw droombaan
in je inbox

Stel een job alert in met jouw persoonlijke instellingen. Zodra er een nieuwe relevante vacature is, dan sturen we je een e-mail!